Technická příloha

To bude jednat o technický dodatek o rámci potenciálních výsledcích; Pro více informací viz Morgan and Winship (2014) a Imbens and Rubin (2015) . Tento dodatek bude vyjadřovat tyto myšlenky z hlediska možných výsledků:

  • Platnost (§ 4.4.1)
  • heterogenita účinků léčby (viz kapitola 4.4.2)
  • mechanismy (viz kapitola 4.4.3)

Tento dodatek bude rovněž obsahovat srovnání mezi-subjekty, v-jedinců a smíšené konstrukce. Tento dodatek může také obsahovat informace o použití informací předčištění pro konstrukci nebo analýzy.