Техникийн хавсралт

Энэ нь боломжит үр дүн хүрээнд дээр техникийн хавсралт нь байх болно; Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү Morgan and Winship (2014) болон Imbens and Rubin (2015) . хавсралт боломжит үр дүнгийн талаар дараахь санал бодлоо илэрхийлэх болно:

  • хүчинтэй (Хэсэг 4.4.1)
  • эмчилгээний үр нөлөөг олон төлөвт (Хэсэг 4.4.2)
  • механизм (Хэсэг 4.4.3)

хавсралт мөн доторх хичээл хоорондын субьектууд нь харьцуулах, мөн холимог загвар орно. хавсралт мөн загвар, дүн шинжилгээ хийх урьдчилан цэвэрлэх мэдээллийг ашиглах тухай мэдээллийг агуулж болох юм.