Apèndix tècnic

Aquest serà un apèndix tècnic en el marc dels possibles resultats; per a més informació, vegeu Morgan and Winship (2014) i Imbens and Rubin (2015) . A l'annex es donarà a conèixer les següents idees pel que fa als possibles resultats:

  • validesa (Secció 4.4.1)
  • heterogeneïtat dels efectes del tractament (Secció 4.4.2)
  • mecanismes (Secció 4.4.3)

L'apèndix també inclourà una comparació d'inter-subjectes, dins dels subjectes, i els dissenys mixtes. L'apèndix també pot incloure informació sobre l'ús de la informació pretractament per al disseny o l'anàlisi.