apéndice técnico

Este será un apéndice técnico sobre o marco potenciais resultados; Para máis información, consulte Morgan and Winship (2014) e Imbens and Rubin (2015) . O apéndice han expresar as ideas en canto a resultados posibles:

  • validez (Sección 4.4.1)
  • heteroxeneidade dos efectos do tratamento (Sección 4.4.2)
  • mecanismos (Sección 4.4.3)

O apéndice tamén incluirá unha comparación do entre-suxeitos, no prazo de tecnoloxías da información, proxectos mixtos. O apéndice tamén pode incluír información sobre o uso de información de pretratamento para o proxecto ou análise.