Dodatek techniczny

Będzie to dodatek techniczne w ramach potencjalnych efektach; Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Morgan and Winship (2014) i Imbens and Rubin (2015) . Dodatek będzie wyrażać następujące pomysły jeśli chodzi o potencjalnych efektach:

  • Ważność (sekcja 4.4.1)
  • Różnorodność efektów leczenia (sekcja 4.4.2)
  • Mechanizmy (sekcja 4.4.3)

Dodatek będzie również obejmować porównanie między-przedmiotów, wewnątrz-tematy i mieszane wzory. Dodatek może również zawierać informacje na temat korzystania z informacji wstępnej obróbki do projektowania i analizy.