Технички додатак

То ће бити техничка додатак на оквиру потенцијалних исхода; За више информација, погледајте Morgan and Winship (2014) Imbens and Rubin (2015) . Додатак ће изразити следеће идеје у погледу могућих исхода:

  • ваљаност (Одељак 4.4.1)
  • хетерогеност ефеката третмана (Одељак 4.4.2)
  • механизми (Одељак 4.4.3)

Додатак ће обухватити поређење између-субјеката, у оквиру предмета-и мешовите дизајн. Додатак може да садржи и информације о коришћењу података пре третмана за дизајн и анализу.