בנספח טכני

זה יהיה נספח טכני על מסגרת תוצאות אפשריות; לקבלת מידע נוסף, ראה Morgan and Winship (2014) ו Imbens and Rubin (2015) . הנספח יבטא את הרעיונות הבאים במונחים של תוצאות אפשריות:

  • תוקפו (סעיף 4.4.1)
  • ההטרוגניות של שפעות טיפול (סעיף 4.4.2)
  • מנגנונים (סעיף 4.4.3)

הנספח יכלול גם השוואה של בין-נושאים, בתוך-נושאים, עיצובים מעורבים. הנספח עשוי לכלול גם מידע אודות שימוש מידע טרום טיפול לעיצוב או ניתוח.