Տեխնիկական Հավելված

Սա կլինի տեխնիկական հավելվածը վրա հնարավոր արդյունքներից շրջանակներում. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տես Morgan and Winship (2014) եւ Imbens and Rubin (2015) : Հավելվածը կարտահայտի հետեւյալ գաղափարները առումով պոտենցիալ արդյունքների:

  • վավերականության (Բաժին 4.4.1)
  • heterogeneity բուժման հետեւանքների (Բաժին 4.4.2)
  • մեխանիզմները (Բաժին 4.4.3)

Հավելվածը նաեւ կներառի մի համեմատություն միջեւ, առարկաների, ներսում առարկաների, եւ խառը նմուշներ. Հավելվածը կարող է նաեւ ներառում է տեղեկատվություն մասին, օգտագործելով նախընտրական բուժման տեղեկությունները դիզայնի կամ վերլուծության.