τεχνικό προσάρτημα

Αυτό θα είναι ένα τεχνικό παράρτημα σχετικά με το πλαίσιο πιθανά αποτελέσματα? Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Morgan and Winship (2014) και Imbens and Rubin (2015) . Το παράρτημα θα εκφράσει τις ακόλουθες ιδέες όσον αφορά τα πιθανά αποτελέσματα:

  • ισχύς (Ενότητα 4.4.1)
  • ετερογένεια των αποτελεσμάτων της θεραπείας (Ενότητα 4.4.2)
  • μηχανισμών (Ενότητα 4.4.3)

Το παράρτημα θα περιλαμβάνει επίσης μια σύγκριση μεταξύ των υποκειμένων, εντός των υποκειμένων, και μικτά σχέδια. Το προσάρτημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών προ-θεραπεία για το σχεδιασμό ή την ανάλυση.