Teknisk tillæg

Dette vil være en teknisk appendiks om rammerne mulige resultater; for mere information, se Morgan and Winship (2014) og Imbens and Rubin (2015) . Bilaget vil udtrykke følgende ideer i form af de mulige resultater:

  • gyldighed (afsnit 4.4.1)
  • heterogenitet behandlingseffekter (afsnit 4.4.2)
  • mekanismer (afsnit 4.4.3)

Bilaget vil også omfatte en sammenligning af mellem-emner, inden-fag, og blandede designs. Bilaget kan også omfatte oplysninger om brug af information forbehandling for design eller analyse.