ტექნიკური დანართი

ეს იქნება ტექნიკური დანართი პოტენციური შედეგების ფარგლებში; დამატებითი ინფორმაციისათვის, იხილეთ Morgan and Winship (2014) და Imbens and Rubin (2015) . დანართი გამოხატოს შემდეგი იდეები თვალსაზრისით პოტენციური შედეგები:

  • ვადა (სექცია 4.4.1)
  • განსხვავებულ მკურნალობის ეფექტი (სექცია 4.4.2)
  • მექანიზმები (სექცია 4.4.3)

დანართი ასევე მოიცავს შედარება შორის, საგნების, ფარგლებში საგნების და შერეული დიზაინით. დანართი შეიძლება ასევე შეიცავდეს ინფორმაციას გამოყენებით წინასწარ მკურნალობის შესახებ ინფორმაციის დიზაინი და ანალიზი.