ภาคผนวกเทคนิค

นี้จะเป็นภาคผนวกทางเทคนิคเกี่ยวกับกรอบผลลัพธ์ที่อาจเกิด; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Morgan and Winship (2014) และ Imbens and Rubin (2015) ภาคผนวกจะแสดงความคิดต่อไปนี้ในแง่ของผลที่อาจเกิดขึ้น:

  • ความถูกต้อง (มาตรา 4.4.1)
  • ความแตกต่างของผลการรักษา (มาตรา 4.4.2)
  • กลไก (มาตรา 4.4.3)

ภาคผนวกยังจะรวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างวิชาภายในวิชาและการออกแบบผสม ภาคผนวกยังอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการรักษาก่อนสำหรับการออกแบบหรือการวิเคราะห์