Technical əlavə

Bu potensial nəticələri çərçivəsində texniki əlavə olacaq Daha ətraflı məlumat üçün, bax Morgan and Winship (2014)Imbens and Rubin (2015) . əlavə potensial nəticələrinin baxımından aşağıdakı fikirlərini ifadə edəcək:

  • etibarlılıq (Bölmə 4.4.1)
  • müalicə təsiri heterogenliyi (Bölmə 4.4.2)
  • mexanizmləri (Bölmə 4.4.3)

əlavə də ərzində-subyektləri arasında subyektlərinin müqayisə, və qarışıq dizayn daxildir. əlavə də dizayn və ya təhlili üçün pre-müalicə məlumat istifadə haqqında məlumat daxil ola bilər.