6.4.3 Geregtigheid

Geregtigheid is om te verseker dat die risiko's en voordele van navorsing redelik versprei word.

Die Belmont-verslag beweer dat die beginsel van Justisie die verspreiding van die laste en voordele van navorsing aanspreek. Dit is nie die geval dat een groep in die samelewing die koste van navorsing dra nie, terwyl 'n ander groep sy voordele vreet. Byvoorbeeld, in die negentiende en vroeë twintigste eeu het die las om as navorsingsvakke in mediese proewe te dien, grootliks op armes geval, terwyl die voordele van verbeterde mediese sorg hoofsaaklik vir die rykes gevloei het.

In die praktyk is die beginsel van geregtigheid aanvanklik geïnterpreteer om te beteken dat kwesbare mense van navorsers beskerm moet word. Met ander woorde, navorsers moet nie toegelaat word om doelbewus te prooi op die magtelose nie. Dit is 'n ontstellende patroon wat in die verlede 'n groot aantal eties-problematiese studies gehad het, wat uiters kwesbare deelnemers was, insluitende swak opgeleide en ontstoke burgers (Jones 1993) ; gevangenes (Spitz 2005) ; geïnstitusionaliseerde, verstandelik gestremde kinders (Robinson and Unruh 2008) ; en ou en verswakte hospitaal pasiënte (Arras 2008) .

Ongeveer 1990, egter, het die sienings van Justisie begin skuif van beskerming tot toegang (Mastroianni and Kahn 2001) . Byvoorbeeld, aktiviste het aangevoer dat kinders, vroue en etniese minderhede eksplisiet in kliniese proewe ingesluit moet word sodat hierdie groepe kan baat vind by die kennis wat uit hierdie proewe verkry is (Epstein 2009) .

Behalwe vir vrae oor beskerming en toegang, word die beginsel van geregtigheid dikwels geïnterpreteer om vrae te stel oor toepaslike vergoeding vir deelnemersvrae wat onderhewig is aan intense debat oor mediese etiek (Dickert and Grady 2008) .

Die toepassing van die beginsel van geregtigheid op ons drie voorbeelde bied nog 'n ander manier om dit te sien. In geen van die studies was die deelnemers finansieel vergoed nie. Encore stel die mees komplekse vrae oor die beginsel van geregtigheid op. Alhoewel die beginsel van Voordeel kan voorspel dat deelnemers uit lande met onderdrukkende regerings uitgesluit word, kan die beginsel van Justisie argumenteer om hierdie mense toe te laat om deel te neem aan en om voordeel te trek uit akkurate metings van internet sensuur. Die geval van Smake, Ties en Time bring ook vrae aan, omdat een groep studente die laste van die navorsing dra en slegs die samelewing as geheel bevoordeel het. Ten slotte, in die emosionele besmetting, was die deelnemers wat die las van die navorsing dra, 'n ewekansige steekproef uit die populasie wat waarskynlik voordeel sal trek uit die resultate (naamlik Facebook-gebruikers). In hierdie sin was die ontwerp van emosionele besmetting goed in lyn met die beginsel van geregtigheid.