6.4.3 අධිකරණ

අධිකරණ පර්යේෂණ අවදානම් සහ ප්රතිලාභ බෙදී කරන බව සහතික ක් පමණ වේ.

බෙල්මන්ටන් වාර්තාව, තර්ක කරන්නේ අධිකරණයේ මූලධර්මය පර්යේෂණයේ බර හා ප්රතිලාභ බෙදාහැරීම පිළිබඳව ය. එනම්, සමාජයේ එක් කණ්ඩායමක් සමීක්ෂණයේ පිරිවැය දරා ඇති අතර තවත් පිරිසක් එහි ප්රතිලාභ භුක්ති විඳිනු නොලැබේ. නිදසුනක් වශයෙන්, දහනවවන හා විසිවැනි සියවසේ මුල් භාගයේදී වෛද්ය පරීක්ෂාවන්හි නියැලී සිටි පර්යේෂණයන්හි නිරත වූ බර බෙහෙවින් දුප්පතුන්ට බලපෑවේය. වැඩිදියුණු වූ වෛද්ය සේවාවල ප්රතිලාභ මූලිකවම ධනවතුන් වෙත ගලා ආවේය.

ප්රායෝගිකව, යුක්තියේ මූලධර්මය මුලින් අර්ථ දැක්වුනේ අවදානම ජනතාව පර්යේෂකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බවයි. වෙනත් වචනවලින් කියතොත්, පර්යේෂකයන්ට නිර්භීතව ගොදුරු වීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. අතීතයේ දී, ආචාරධාර්මික ගැටලු අධ්යයනයක දී ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් වූ සහභාගීවන්නන්, දුර්වල උගත් හා පැහැර හරින ලද පුරවැසියන් ඇතුලූ (Jones 1993) ; සිරකරුවන් (Spitz 2005) ; මානසික ආබාධිත ළමයින් (Robinson and Unruh 2008) ; සහ පැරණි සහ අසහනය වූ රෝහල් රෝගීන් (Arras 2008) .

කෙසේ වෙතත් 1990 දී පමණ, යුක්තිය පිළිබඳ අදහස් ආරක්ෂා කිරීමට ප්රවේශ වීමෙන් ප්රවේශ වීමට පටන් ගත්තේ (Mastroianni and Kahn 2001) . උදාහරණයක් ලෙස, ක්රියාකාරීන් කුඩා දරුවන්, කාන්තාවන්, සහ ජනවාර්ගික සුළු ජාතීන් වන පරිදි මෙම කණ්ඩායම් මෙම නඩු විභාග අහිමි කරමින් ලබා ගන්නා දැනුම ලැබිය හැකිය සායනික නඩු විභාග ගනනාවකින්ම ඇතුළත් කළ යුතු බව තර්ක (Epstein 2009) .

ආරක්ෂාව සහ ප්රවේශය පිළිබඳ ප්රශ්නවලට අමතරව, යුක්තිය පිළිබඳ මූලධර්මය බොහෝ විට හ්භාගීවනනනට සුදුසු වන්දි ගැන ප්රශ්න මතු කිරීම - වෛද්ය ආචාර ධර්ම පිළිබඳ දැඩි විවාදයකට ලක් වන ප්රශ්න (Dickert and Grady 2008) .

අපගේ නිදසුන් තුනට යුක්තියේ මූලධර්මය අදාළ කර ගැනීම සඳහා තවත් ක්රමයක් ඔවුන් වෙත ලබා දීමකි. කිසිදු අධ්යයන කටයුතුවලදී මූල්යමය වශයෙන් වන්දි ලබා දෙන ලදී. Encore යුක්තියේ මූලධර්මය ගැන වඩාත් සංකීර්ණ ප්රශ්න මතු කරයි. මර්දනය කිරීමේ මූලධර්මය මර්දන ආන්ඩු සහිත රටවලින් හවුලේ සහභාගි කරවන්නන් යෝජනා කළත්, මෙම ජනයාට සහභාගී වීමට ඉඩ දීම සඳහා සහ ඒවාට අන්තර් ජාල වාරණයක් නිවැරදිව මැන බැලීම සඳහා යුක්තියේ මූලධර්මය ඉදිරිපත් විය හැකිය. පළිගැනීමේ, ටයිස් සහ වේලාව යන කාරණා ද ප්රශ්නයක් මතු කරයි. එක් කණ්ඩායමක් පර්යේෂනයේ බර හා එකම සමාජයක් වශයෙන් ප්රතිලාභ ලබමින් සිටි නිසාය. අවසාන වශයෙන්, එමෝචනල් සාගරයේ දී පර්යේෂනයේ බර උසුලන හ්භාගීවනනනට ප්රතිඵල ලැබුනේ ජනගහනයෙන් ලැබෙන අහඹු නියැදියක ප්රතිඵලයකි (එනම්, ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන්). මෙම අර්ථයෙන් ගත් කල, ආවේනික කසළ රඳවන සැළැස්ම යුක්තියේ මූලධර්මය සමඟ හොඳින් ගැලපුණි.