6.4.3 Justice

Kohus on tagada, et riskid ja kasu teadus jagatakse õiglaselt.

Belmonti raportis väidetakse, et õigusemõistmise põhimõte käsitleb teadustöö koormust ja eeliseid. See ei tohi olla nii, et üks ühiskonnarühm kannab teadustöö kulud, samas kui teine ​​rühm saab oma kasu. Näiteks 20. ja 20. sajandi alguses langesid meditsiinilistes uuringutes uurimisobjektidena töötavad töötajad peamiselt vaestele, kuid paranenud arstiabi eelised tulid peamiselt rikastele.

Praktikas tõlgendati õigluse põhimõtet nii, et haavatavaid inimesi tuleks teadlaste eest kaitsta. Teisisõnu, teadlastele ei tohiks lubada tahtlikult hukata võimu. See on murettekitav asjaolu, et minevikus oli suur hulk eetiliselt problemaatilisi uuringuid eriti haavatavaid osalejaid, sealhulgas halva haridusega ja õigusteta kodanikke (Jones 1993) ; vangid (Spitz 2005) ; institutsionaliseeritud, vaimupuudega lapsed (Robinson and Unruh 2008) ; ning vanad ja nõrgad haiglaspetsialistid (Arras 2008) .

Umbes 1990. aastast alates hakkasid õiguste vaated kaitsest ligipääsu suunas (Mastroianni and Kahn 2001) . Näiteks aktivistid väitsid, et kliinilistesse uuringutesse tuleb selgesõnaliselt lisada lapsi, naisi ja etnilisi vähemusi, et need rühmad saaksid neist uuringutest saadud teadmisi (Epstein 2009) .

Lisaks küsimustele kaitse ja juurdepääsu kohta tõlgendatakse sageli õigluse põhimõtet, et tõstatada küsimusi osalejate asjakohase hüvitamise kohta - küsimused, mis on arutletud meditsiinieetikas (Dickert and Grady 2008) .

Õiguspõhimõtte kohaldamine meie kolme näite järgi pakub veel üht võimalust neid vaadata. Ükski uuring ei andnud osalejatele rahalist toetust. Encore tõstatab kõige keerukamaid küsimusi õigusemõistmise põhimõtte kohta. Ehkki heaolu põhimõte võib soovitada välja jätta osalejad riikidest, kus on repressiivsed valitsused, võib justiitspõhimõtte kohaselt lubada neil inimestel osaleda Interneti-tsensuuri täpsetes mõõtmetes ja saada neist kasu. Maitsega, sidemete ja ajaga kaasnevad ka küsimused, sest üks õpilaste rühmitus kannatas teadustöö koormust ja sai kasu ainult ühiskonnale tervikuna. Lõpuks, emotsionaalse nakkushaiguse korral olid uurimiskoormust kandnud osalejad juhuslikult valim, kes kasutavad kõige tõenäolisemalt tulemusi (nimelt Facebooki kasutajad). Selles mõttes oli emotsionaalse nakkavuse disain hästi kooskõlas õigluse põhimõttega.