6.4.3 Justice

Dreptatea este despre garantarea faptului că riscurile și beneficiile cercetării sunt distribuite în mod echitabil.

Raportul Belmont susține că principiul Justiției abordează repartizarea sarcinilor și beneficiilor cercetării. Adică, nu ar trebui să se întâmple ca un grup din societate să suporte costurile cercetării, în timp ce un alt grup beneficiază de avantajele sale. De exemplu, în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, povara de a servi ca subiecți de cercetare în studiile medicale a căzut în mare parte pe săraci, în timp ce beneficiile îmbunătățirii îngrijirii medicale au provenit în primul rând de cei bogați.

În practică, principiul Justiției a fost interpretat inițial pentru a însemna că persoanele vulnerabile ar trebui protejate de cercetători. Cu alte cuvinte, cercetătorilor nu ar trebui să li se permită să pătrundă în mod intenționat asupra celor fără putere. Este un model îngrijorător care, în trecut, un număr mare de studii problematice etice au implicat participanți extrem de vulnerabili, inclusiv cetățeni slab educați și dezavantajați (Jones 1993) ; prizonieri (Spitz 2005) ; copii instituționalizați, cu dizabilități mintale (Robinson and Unruh 2008) ; și pacienții spitalizați vechi și debilitați (Arras 2008) .

În jurul anului 1990, însă, punctele de vedere ale justiției au început să se schimbe de la protecție la acces (Mastroianni and Kahn 2001) . De exemplu, activiștii au susținut că copiii, femeile și minoritățile etnice trebuie incluse în mod explicit în studiile clinice, astfel încât aceste grupuri să poată beneficia de cunoștințele obținute din aceste studii (Epstein 2009) .

Pe lângă întrebările privind protecția și accesul, principiul justiției este adesea interpretat pentru a pune întrebări cu privire la compensarea corespunzătoare a participanților - întrebări care fac obiectul unei dezbateri intense în etica medicală (Dickert and Grady 2008) .

Aplicarea principiului justiției la cele trei exemple oferă o altă modalitate de a le vedea. În niciunul dintre studii participanții nu au fost despăgubiți financiar. Encore ridică întrebările cele mai complexe despre principiul justiției. În timp ce principiul beneficiii ar putea sugera excluderea participanților din țările cu guverne represive, principiul justiției ar putea argumenta că permite acestor persoane să participe și să beneficieze de măsurători corecte ale cenzurii internetului. Cazul gusturilor, legăturilor și timpului ridică și întrebări, deoarece un grup de elevi purtau poverile cercetării și numai societatea în ansamblu a beneficiat. În cele din urmă, în Emotional Contagion, participanții care au purtat povara cercetării au fost un eșantion aleatoriu din partea populației care este cel mai probabil să beneficieze de rezultate (și anume, utilizatorii Facebook). În acest sens, designul Contagionului Emoțional a fost bine aliniat la principiul Justiției.