5.5.3 توجه تمرکز

با توجه به اینکه شما راهی برای انگیزه مشارکت پیدا کرده اید و می توانید شرکت کنندگان را با منافع و مهارت های فراوان در اختیار داشته باشید، چالش بعدی شما به عنوان یک طراح، تمرکز توجه شرکت کنندگان است که در آن ارزشمند ترین، نقطه ای به طور گسترده در کتاب Reinventing Discovery (2012) مایکل نیلسن توسعه داده شد. در پروژه های محاسبه انسانی، مانند Galaxy Zoo، که در آن محققان کنترل صریح وظایف را دارند، تمرکز توجه به راحتی حفظ می شود. به عنوان مثال، در Galaxy Zoo محققان می توانند هر کهکشان را تا زمانی که در مورد شکل آن موافقت نکند نشان داده باشند. علاوه بر این، در جمع آوری داده های توزیع شده، یک سیستم امتیاز دهی نیز می تواند برای تمرکز بر افراد در ارائه مفید ترین ورودی استفاده شود، همانطور که در PhotoCity انجام می شود.