5.5.3 perhatian Focus

Memandangkan anda telah menemui satu cara untuk memotivasi penyertaan dan anda dapat memanfaatkan peserta dengan minat dan kemahiran yang luas, cabaran utama seterusnya yang anda miliki sebagai pereka adalah untuk memberi tumpuan kepada perhatian peserta di mana ia akan menjadi yang paling berharga, satu titik dibangunkan secara meluas dalam buku Reinventing Discovery (2012) Michael Nielsen. Dalam projek pengiraan manusia, seperti Zoo Galaxy, di mana para penyelidik mempunyai kawalan yang jelas terhadap tugas-tugas, tumpuan perhatian adalah paling mudah untuk diselenggarakan. Contohnya, di Galaxy Zoo penyelidik boleh menunjukkan setiap galaksi sehingga terdapat persetujuan mengenai bentuknya. Selanjutnya, dalam pengumpulan data yang diedarkan, sistem pemarkahan juga boleh digunakan untuk memfokuskan individu pada menyediakan input yang paling berguna, seperti yang dilakukan dalam PhotoCity.