5.5.3 kom pom tseeb xim

Vim tias koj nrhiav tau ib txoj hauv kev txhawb siab rau kev koom tes thiab koj muaj peev xwm tswj xyuas cov neeg koom nrog ntau yam kev nyiam thiab kev txawj, qhov teeb meem loj tom ntej uas koj muaj xws li tus kws tsim qauv yog los ua kom cov neeg tuaj saib xyuas qhov chaw uas yuav yog qhov tseem ceeb tshaj, qhov point tsim muaj ntau yam hauv Michael Nielsen phau ntawv Cov Kev Tshawb Nrhiav Discovery (2012) . Nyob rau hauv tib neeg kev ua lag luam cov kev lag luam, xws li Galaxy Zoo, qhov chaw soj ntsuam tau muaj kev tswj xyuas meej ntawm cov kev pab cuam, qhov ua kom pom tseeb ntawm cov xim yog qhov yooj yim kom muaj. Piv txwv, nyob hauv Galaxy Zoo rau cov kws tshawb fawb tau pom txhua galaxy txog thaum muaj kev pom zoo txog nws cov duab. Tsis tas li ntawd, hauv cov ntaub ntawv khaws cia, cov kev sib tw kuj siv tau los ua kom cov tib neeg tau muab cov tswv yim tseem ceeb tshaj plaws, raws li tau ua hauv PhotoCity.