6.5 Dos marcs ètics

La majoria dels debats sobre l'ètica de la investigació es redueixen a desacords entre consecuencialismo i la deontologia.

Aquests quatre principis ètics són al seu torn deriven en gran part de dos marcs ètics abstractes: consecuencialismo i la deontologia. La comprensió d'aquests marcs és útil, ja que l'ajudarà a identificar i raonar sobre una de les tensions més fonamentals de l'ètica de la investigació: ¿quan es pot utilitzar mitjans potencialment poc ètiques per aconseguir un fi ètic.

El consecuencialismo, que té arrels en l'obra de Jeremy Bentham i John Stuart Mill, se centra en l'adopció de mesures que condueixin a millors estats en el món (Sinnott-Armstrong 2014) . El principi de beneficència, que se centra en l'equilibri dels riscos i beneficis, està profundament arrelada en el pensament conseqüencialista. D'altra banda, la deontologia, que té arrels en l'obra d'Emmanuel Kant, se centra en els deures ètics, independent de les seves conseqüències (Alexander and Moore 2015) . El principi del respecte per les persones, que se centra en l'autonomia dels participants, està profundament arrelada en el pensament deontològic. Una manera ràpida i cru per distingir els dos marcs és que els consecuencialistas se centren en els extrems i deontólogos se centren en els mitjans.

Per veure com aquests dos marcs poden ser diferents, tingui en compte el consentiment informat. Tots dos marcs es podrien utilitzar per donar suport al consentiment informat, però per diferents raons. Un argument conseqüencialista per al consentiment informat és que ajuda a prevenir el dany als participants mitjançant la prohibició de la investigació que no equilibrar adequadament el risc i el benefici esperat. En altres paraules, el pensament conseqüencialista donaria suport el consentiment informat, ja que ajuda a prevenir els mals resultats dels participants. No obstant això, un argument deontològic per al consentiment informat es centra en el deure de l'investigador a respectar l'autonomia dels seus participants. Tenint en compte aquests enfocaments, 1 conseqüencialista pura podria estar disposat a renunciar a l'exigència del consentiment informat en un entorn en què no hi havia cap risc, mentre que un odontòleg pura no.

Tant el conseqüencialisme i la deontologia ofereixen una visió ètica important, però cada un pot ser portat a extrems absurds. Per conseqüencialisme, un d'aquests casos extrems es podria anomenar de Trasplantaments. Imagineu un metge que té cinc pacients que moren de insuficiència orgànica i un pacient sa els òrgans pot salvar als cinc. Sota certes condicions, un metge consequenalist serà permès, i fins i tot necessari, per matar el pacient sa per obtenir els seus òrgans. Aquest enfocament complet en els extrems, sense tenir en compte els mitjans, és defectuós.

De la mateixa manera, la deontologia també pot ser pres als extrems difícils, com ara en el cas que es podria anomenar Timebomb. Imagini un oficial de policia que ha capturat a un terrorista que coneix la ubicació d'una bomba de temps que fa tic-tac que matarà a milions de persones. Un oficial de policia deontològica no mentiria per tal d'enganyar un terrorista perquè reveli la ubicació de la bomba. Aquest enfocament complet al mig, sense que fa als extrems, també és errònia.

A la pràctica, la majoria dels investigadors socials abracen de forma implícita una barreja d'aquests dos marcs ètics. En donar-se compte d'aquesta barreja d'escoles ètiques ajuda a aclarir per què molts debats ètics -que tendeixen a estar entre aquells que són més conseqüencialista i els que estan més deontològic-no avançarà molt. Aquests debats poques vegades es resolen perquè consecuencialistas ofereixen arguments sobre els fins, arguments que no són convincents per odontòlegs que estan preocupats pels mitjans. De la mateixa manera, deontólogos tendeixen a oferir arguments sobre els mitjans, que no són convincents per als consecuencialistas que se centren en els extrems. Discussions entre els conseqüencialistes i deontólogos són com dos vaixells que es creuen en la nit.

Una solució a aquests debats seria que els investigadors socials per desenvolupar una barreja consistent, moralment sòlida i fàcil d'aplicar de consecuencialismo i la deontologia. Per desgràcia, això és poc probable que succeeixi; filòsofs han estat treballant en aquests problemes durant molt de temps. Per tant, crec que l'únic curs d'acció és reconèixer que estem treballant de fundacions inconsistents i sortir del pas cap endavant.