2.4.1 coses Counting

Recompte simple pot ser interessant si es combina una bona pregunta amb bones dades.

Tot i que s'expressa en el llenguatge que sona sofisticat, una gran quantitat d'investigació social és realment només comptant coses. En l'era de les grans dades, els investigadors poden comptar més que mai, però això no vol dir automàticament que la investigació s'ha de centrar en explicar més i més coses. En canvi, si anem a fer una bona investigació amb grans volums de dades, hem de preguntar: ¿quines coses valen la pena explicar? Això pot semblar una qüestió totalment subjectiva, però hi ha algunes pautes generals.

Sovint els estudiants en motiven la investigació recompte dient: explicaré una cosa que ningú ha explicat abans. Per exemple, un estudiant podria dir, moltes persones han estudiat els migrants i moltes persones han estudiat els bessons, però ningú ha estudiat els bessons migrants. La motivació per l'absència no sol donar lloc a una bona investigació. Per descomptat, pot haver bones raons per estudiar bessons migrants, però el fet que no s'han estudiat abans no vol dir que han de ser estudiades ara. Ningú ha explicat alguna vegada el nombre de fils a la catifa a la meva oficina, però això no implica automàticament que aquest seria un bon projecte de recerca. La motivació per l'absència és com dir: mira, hi ha un forat per allà, i jo treballaré molt dur per omplir-lo. No obstant això, no tots els forats necessita ser omplert.

En lloc de per l'absència de motivació, crec que el recompte condueix a una bona investigació en dues situacions, quan la investigació és interessant o important (o, idealment ambdós). Per exemple, el mesurament de la taxa d'atur és important perquè és en l'indicador de l'economia que impulsa les decisions de política. En general, la gent té una idea bastant clara del que és important. Per tant, en la resta d'aquesta secció, vaig a donar tres exemples en què el recompte és interessant. En cada cas, els investigadors no estaven comptant a l'atzar, sinó que estaven explicant en entorns molt particulars que revelen informació important sobre les idees més generals sobre com funcionen els sistemes socials. En altres paraules, molt del que fa aquests exercicis de comptatge particulars interessant no està en les dades en si, es tracta d'aquestes idees més generals.

A continuació presentaré tres exemples sobre: ​​1) el comportament de treball dels conductors de taxi a Nova York (Secció 2.4.1.1), 2) la formació de l'amistat pels estudiants (Secció 2.4.1.2) i 3) el comportament social dels mitjans de comunicació la censura del govern xinès (Secció 2.4.1.3). El que aquests exemples comparteixen és que tots ells mostren que el recompte de dades grans pot ser utilitzat per provar les prediccions teòriques. En alguns casos, grans fonts de dades li permeten fer això recompte relativament directa (com en el cas dels taxis de Nova York). En altres casos, els investigadors hauran de fer front al que incomplet mitjançant la fusió de dades en conjunt i posar en funcionament les construccions teòriques (com en el cas de la formació de l'amistat); i en alguns casos els investigadors hauran de recollir les seves pròpies dades d'observació (com en el cas de la censura dels mitjans socials). Com espero que aquests exemples mostren, per als investigadors que són capaços de fer preguntes interessants, grans volums de dades representa una gran promesa.