1.5 Esquema del llibre

Aquest llibre està organitzat al voltant d'una progressió a través de quatre enfocaments generals de la investigació: l'observació del comportament, fent preguntes, portant a terme experiments, i la creació de la col·laboració massiva. Aquests quatre enfocaments van ser utilitzats en alguna forma fa 50 anys, i estic segur que tots ells seran utilitzades en alguna forma d'aquí a 50 anys. He dedicat un capítol a cada enfocament. Molts dels capítols tenen una secció dedicada als majors comentaris, un apèndix tècnic o històric, i les activitats que es podrien utilitzar en una classe o per a l'autoaprenentatge. A causa d'aquestes característiques, vaig a mantenir el text principal tan simple com sigui possible; pot fer referència a aquestes altres parts dels capítols per obtenir més detalls i cites en la literatura.

En el capítol 2 (comportament Observant), descriuré què i com els investigadors poden aprendre de l'observació del comportament de les persones. En particular, em centraré en les dades de seguiment digitals i dades administratives on l'investigador no va participar en la creació de les dades. Vaig a descriure les característiques comunes d'aquest tipus de dades, i vaig a explicar algunes de les estratègies d'investigació que es poden utilitzar per aprendre amb èxit de la conducta observada.

En el capítol 3 (Fer preguntes), començaré per mostrar el que els investigadors poden aprendre per anar més enllà de l'observació del comportament i començar a interactuar amb la gent. En particular, argumentaré que hi ha un gran valor en fer la recerca per enquestes, fins i tot en un món inundat de dades digitals ja existents. Vaig a revisar el marc total d'errors de l'enquesta tradicional i l'utilitzen per organitzar els desenvolupaments que l'era digital permet per a la investigació d'enquesta. En particular, vaig a mostrar com l'era digital pot donar lloc a grans canvis en el mostreig i entrevistes. Finalment, descriuré dues estratègies per combinar dades de l'enquesta amb dades de rastreig digitals. Malgrat el pessimisme que alguns investigadors de l'enquesta se senten actualment, espero que l'era digital serà l'edat d'or de la investigació mitjançant enquestes.

En el capítol 4 (Execució d'experiments), començaré per mostrar el que els investigadors poden aprendre quan es mouen més enllà de l'observació del comportament i fer preguntes de l'enquesta. En particular, vaig a mostrar com controlats aleatoris experiments on l'investigador intervé en el món d'una manera molt específica, permeten als investigadors per aprendre sobre les relacions causals. Vaig a comparar el tipus d'experiments que podríem fer en el passat amb els tipus que podem fer ara. Amb aquests antecedents, descriuré les compensacions involucrades en les dues estratègies principals per a la realització d'experiments digitals. Finalment, vaig a concloure amb alguns consells de disseny sobre com pot aprofitar el poder real dels experiments digitals i descriure algunes de responsabilitat que ve amb aquest poder.

En el capítol 5 (Creació de col·laboració en massa), vaig a mostrar com els investigadors poden crear col·laboracions -com ara els mitjans de crowdsourcing i el ciutadà de ciència per tal de fer la investigació social. Mitjançant la descripció dels projectes de col·laboració en massa d'èxit i proporcionant alguns principis claus per organitzar, espero convèncer-te dues coses: en primer lloc, que la col·laboració de masses pot ser aprofitada per a la investigació social, i en segon lloc, que els investigadors que utilitzen la col·laboració massiva seran capaços de resoldre problemes que abans semblaven impossibles. Tot i la col·laboració massiva sovint es promou com una manera d'estalviar diners, és molt més que això. col·laboració massiva no només ens permet fer la recerca més barat; que ens permet fer la recerca millor.

En el capítol 6 (Ètica), argumentaré que els investigadors han augmentant ràpidament el poder sobre els participants, i que aquestes capacitats estan canviant més ràpid que les nostres normes, regles i lleis. Aquesta combinació de potència creixent i la falta d'acord sobre com hauria de ser aquest poder-fulles usades ben intencionats investigadors en una situació difícil. Per fer front a aquest problema, vaig a argumentar que els investigadors haurien d'adoptar un enfocament basat en principis. És a dir, els investigadors han d'avaluar la seva investigació a través de les regles existents -que prendré com-i donat a través dels principis ètics més generals. Vaig a proposar quatre principis establerts i dos marcs ètics que poden ajudar a guiar les seves decisions. Finalment, vaig a descriure i analitzar alguns problemes ètics específics que espero serà un desafiament per als investigadors en el futur, i vaig a oferir consells pràctics per treballar en una àrea amb l'ètica sense resoldre.

Finalment, en el capítol 7 (El futur), resumiré tres temes que es repeteixen en tots els capítols i que serà particularment important en el futur.

La investigació social a l'era digital combinarà el que hem fet en el passat amb les molt diferents capacitats del futur. Per tant, la investigació social estarà determinat pels científics socials i científics de dades. Cada grup té alguna cosa a aportar, i cada grup té alguna cosa a aprendre.