6.4 Четири принципи

Четири принципа који могу водити истраживаче са којима се суочавају етички несигурност су: Поштовање лица, Бенефиценце, Правда, и поштовање закона и јавног интереса.

Етички изазови са којима се истраживачи суочавају у дигиталном добу су нешто другачији од оних у прошлости. Међутим, истраживачи могу решити ове изазове изградњом ранијег етичког мишљења. Посебно верујем да принципи изражени у два извештаја - Белмонтов извештај (Belmont Report 1979) и Извештај Менло (Dittrich, Kenneally, and others 2011) могу помоћи истраживачима да разумеју етичке изазове са којима се суочавају. Како сам детаљније описао у историјском прилогу овом поглављу, оба ова извјешћа су били резултат вишегодишњег разматрања од стране панела експерата са много могућности за унос различитих заинтересованих страна.

Прво, 1974. године, као одговор на етичке пропусте истраживача - као што је позната студија Тускегее Сипхилис у којој је скоро 400 људи афричко-америчких мушкараца активно преварило истраживаче и одбило приступ сигурном и ефикасном третману скоро 40 година (види историјски додатак) - Конгрес САД-а је створио националну комисију за израду етичких смерница за истраживање људских субјеката. После четири године сусрета у конференцијском центру Белмонт, група је израдила Белмонтов извештај , танак али моћан документ. Извештај Белмонта је интелектуална основа за заједничко правило , скуп прописа који регулишу истраживање људских субјеката који ИРБ-има имају задатак да спроводе (Porter and Koski 2008) .

Затим, 2010. године, у одговору на етичке пропусте истраживача рачунарске сигурности и тешкоће примјене идеја у Белмонтовом извјештају за истраживање дигиталног доба, Влада САД-а посебно Одјељење за домовинску сигурност - створила је плаву траку израдити водећи етички оквир за истраживање које укључује информационе и комуникационе технологије (ИЦТ). Резултат овог напора био је Извештај Менло (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Заједно, Белмонтов извештај и Менло извештај нуде четири принципа који могу да воде етичка разматрања од стране истраживача: поштовање особа , користи , правде и поштовања закона и јавног интереса . Примјена ових четири принципа у пракси није увек јасна и може захтијевати тешко балансирање. Принципи, међутим, помажу у разјашњавању компромиса, указују на побољшања дизајна истраживања и омогућавају истраживачима да објасне своје размишљање једни другима и јавности.