6.8 Закључак

Друштвена истраживања у дигиталном добу покрећу нова етичка питања. Али ова питања нису непремостива. Ако ми, као заједница, можемо развити заједничке етичке норме и стандарде који подржавају истраживачи и јавност, онда можемо искористити могућности дигиталног доба на начин који је одговоран и користан за друштво. Ово поглавље представља мој покушај да се померимо у том правцу, и мислим да ће кључ бити за истраживаче да усвоје принципе засноване мисли, док настављају да поштују одговарајућа правила.

У одељку 6.2, описао сам три пројекта истраживања дигиталног доба који су генерисали етичку дебату. Затим, у одјељку 6.3 сам описао оно што мислим да је основни разлог етичког неизвјесности у друштвеним истраживањима дигиталног доба: брзо повећавајући моћ за истраживаче да посматрају и експериментишу на људе без њихове сагласности или чак свијести. Ове могућности се мењају брже од наших норми, правила и закона. Затим, у одељку 6.4, описао сам четири постојећа принципа који могу водити ваше размишљање: Поштовање особа, користи, правде и поштовања закона и јавног интереса. Затим, у одељку 6.5, резимирао сам два широка етичка оквира - последичност и деонтологију - која вам могу помоћи у вези са једним од најдубљих изазова с којима бисте се суочили: када је прикладно да узмете етички упитна средства како бисте постигли етички одговарајући крај. Ови принципи и етички оквири ће вам омогућити да пређете даље него што се фокусирате на оно што је дозвољено постојећим прописима и повећати вашу способност да представите своје размишљање другим истраживачима и јавности.

С тим у позадини, у одељку 6.6, разговарали смо о четири области која су посебно изазовна за социјалне истраживаче у дигиталној доби: сагласност на информисање (члан 6.6.1), разумијевање и управљање информацијским ризиком (члан 6.6.2), приватност (члан 6.6.3 ) и доношење етичких одлука у случају неизвесности (члан 6.6.4). Коначно, у одјељку 6.7, закључио сам са три практична савјета за рад у области са неутврђеном етиком.

У погледу обима, ово поглавље се фокусира на перспективе појединачног истраживача тражи генерализовани знања. Као такав, он изоставља важна питања о побољшања система етичког надзора истраживања; питања о регулисању прикупљање и коришћење података од стране предузећа; и питања о масовном надзору од стране влада. Ова друга питања су очигледно сложен и тежак, али се надам да ће неке од идеја из истраживачку етику бити од помоћи у овим другим контекстима.