3.1 Sarrera

Izurdeak ikertzen dituzten ikertzaileak ezin ditu galderak egin eta, ondorioz, izurdeei buruz hausnarketa egiten saiatu behar du portaera behatuz. Gizakiak aztertzen dituzten ikertzaileak, bestalde, errazagoa da: inkestatuek hitz egin dezakete. Pertsonak hitz egitea iraganean gizarte-ikerketaren parte garrantzitsua izan zen eta espero dut etorkizunean ere izango dela.

Ikerketa sozialean, jendeak normalean bi forma hartzen ditu: inkestak eta sakoneko elkarrizketak. Honez gain, inkestak egiten ari diren ikerketak parte-hartzaile kopuru handiak sistematizatzen ditu, oso egituratutako galdekizunak eta estatistikako metodoen erabilera, parte-hartzaileek biztanleria handiago batetik orokortzeko. Ikerketa sakoneko elkarrizketak erabiliz, beste alde batetik, parte-hartzaile kopuru txikia, elkarrizketa erdi-egituratuak eta emaitzak parte hartzaileen deskribapen aberats eta kualitatiboan biltzen ditu. Inkestak eta sakoneko elkarrizketak planteamendu indartsuak dira, baina inkestak askoz ere eragin handiagoa dute analogikotik adin digitaletik. Hori dela eta, kapitulu honetan inkesten ikerketara bideratuko naiz.

Kapitulu honetan azalduko dudan bezala, adin digitalak inkestaren ikertzaileen aukerak zirraragarri asko sortzen ditu datuak azkar eta merkeago biltzeko, galdera mota ezberdinak egiteko eta inkestaren datuen balioa handitzeko datu-iturri handiekin. Inkesten ikerketa aldaketa teknologiko batek eraldatu ahal izateko ideia ez da berria, ordea. 1970az geroztik, beste komunikazio-teknologiek bultzatutako antzeko aldaketa gertatu zen: telefonoa. Zorionez, inkestak nola aldatu duen telefonoak nola ulertu dezake inkesten ikerketa digitala nola aldatuko den pentsatzen lagunduko digu.

Inkesten ikerketa, gaur egun ezagutzen dugun bezala, 1930ean hasi zen. Inkesten ikerketarako lehenengo garaian, ikertzaileek eremu geografikoak (adibidez, hiriko blokeak) ausaz lagundurik eta eremu horiei bidaiatzeko ausaz aukeratutako etxebizitzak dituzten pertsonekin elkarrizketak izan ditzakete. Ondoren, garapen teknologikoa, herrialde aberatsetako telefono finkoen hedapen hedatua, azkenean ikerketa inkestaren bigarren garaira iritsi zen. Bigarren aro hau ezberdina izan zen bai jendea lagindu eta bai elkarrizketetan. Bigarren garaian, eremu geografikoetako etxeak lagindu beharrean, ikertzaileek ausaz aukeratutako telefono zenbakiak ausazko digituen markaketa izeneko prozeduran daude. Eta jendeak aurrez aurre hitz egin beharrean, ikertzaileek telefonoz deitu zuten. Aldaketa logistiko txikiak izan litezke, baina inkesten ikerketa azkarrago, merkeago eta malguagoa egin dute. Ahalmenduz gain, aldaketa horiek polemikoa izan ziren, ikertzaile askok begi bistakoa zutelako laginketa eta elkarrizketa prozedura berriek prebentzio ugari izan zezaten. Baina, azkenean, lan asko egin ondoren, ikertzaileek datuen bilketa modu fidagarrian azaltzen zuten ausazko digituen markaketa eta telefono elkarrizketak erabiliz. Horrela, gizartearen azpiegitura teknologikoa modu egokian nola garatu jakiteko, ikertzaileek ikerketa inkesta nola egin zuten modernizatu ahal izan zuten.

Orain, beste garapen teknologiko bat (adin digitala) inkestaren ikerketarako hirugarren garai batera iritsiko gara. Trantsizio hori bigarren zikloaren (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) pixkanaka desintegrazioan eragiten du. Esate baterako, arrazoi teknologiko eta sozial desberdinengatik, ez dago erantzunik, hau da, inkestetan parte hartzen ez duten pertsonen proportzioa, urte asko igaro dira (National Research Council 2013) . Epe luzerako joera horiek esan nahi dute erantzunik ez duten tarifen% 90 baino gehiago telefono bidezko inkesten arabera (Kohut et al. 2012) .

Beste alde batetik, hirugarren garai bateko trantsizioa parte-hartzera bultzatzen ari da, aukera berriak zirraragarriak, horietako batzuk kapitulu honetan azalduko ditudanak. Gauzak oraindik ez dauden arren, espero dut ikerketa inkestaren hirugarren garaia probabilitate ez-laginketa, informatika-administrazioen elkarrizketak eta datu-iturri handien inkestak lotzea (3.1 taula).

3.1 taula: Hiru ikerketen Groves (2011) ean oinarritutako ikerketak Groves (2011)
Laginketa Elkarrizketa Datuen ingurunea
Lehen aroa Eremuaren probabilitatearen laginketa Aurrez aurre Stand-alone inkestak
Bigarren garaia Markatze ausazkoaren digitua (RDD) probabilitatearen laginketa Telefono Stand-alone inkestak
Hirugarren garaia Ez probabilitatearen laginketa Ordenagailuz administratzen Datu iturri handiekin loturiko inkesten datuak

Inkesten ikerketaren bigarren eta hirugarren urteen arteko trantsizioa ez da guztiz leuna izan, eta ikertzaileek nola jarraitu behar duten argitzeko gai izan dira. Lehen eta bigarren aldien arteko trantsizioari begiratuz, uste dut guk gogoeta garrantzitsua duela guretzat: hasiera ez da amaiera . Hau da, lehenik eta behin bigarren mailako telefono bidezko metodoak asko izan ziren ad hoc eta ez zuten oso ondo funtzionatu. Baina, lan gogorraren bidez, ikertzaileek arazoak konpondu zituzten. Adibidez, ikertzaileek urte asko daramatzate ausazko digituen markak egiten ari zirenean Warren Mitofsky eta Joseph Waksberg-ek ausazko digituen laginketa metodo bat garatu zuten, ezaugarri praktiko eta teoriko onak (Waksberg 1978; ??? ) . Hortaz, ez dugu nahastu behar hirugarren garaiko planteamenduen egoera egungo azken emaitzekin.

Inkesten ikerketen historiaren arabera, eremu hori eboluzionatzen da, teknologiaren eta gizartearen aldaketak bultzatuta. Ez dago bilakaera hori gelditzeko modurik. Aitzitik, besarkatu egin beharko genuke, garai hartako jakinduria eraiki eta jarraituz, kapitulu honetan hartuko dudan ikuspegia. Lehenik eta behin, datu-iturri handiek ez dutela inkesten ordez ordezkatuko, eta datu handien ugaritasuna areagotuko da (ez da gutxitzen) inkesten balioa (3. atala). Motibazioa kontuan hartuta, Inkesten ikerketa-erroreen marko osoa (3.3 atala) laburbilduko dut. Esparru horrek aukera ematen digu ordezkaritza-ikuspegi berriak (batez ere, ez probabilitatearen laginak) (3.4 atala) eta neurtzeko ikuspegi berriak, batez ere, inkestatuei galderak egiteko modu berriak (3. atala). Azkenean, ikerketa-txantiloiak bi ikerketa-datu datu-iturri handiak lotzeko (3.6 atala) deskribatuko dut.