6.4 Neli põhimõtted

Neli põhimõtteid, mis võivad aidata teadlastel ees eetiline ebakindlus on: Austus Isikud, heategevuse, justiits- ja lugupidamine seadustest ja avalikku huvi.

Eetikaküsimused, millega teadlased digitaalajast silmitsi seisavad, on mõnevõrra erinevad varem. Siiski saavad teadlased neid probleeme lahendada, tuginedes varasemale eetilisele mõtlemisele. Eelkõige usun, et põhimõtted, mida on väljendatud kahes raportis - Belmonti raport (Belmont Report 1979) ja Menlo raport (Dittrich, Kenneally, and others 2011) aidata teadlastel nende eetiliste väljakutsetega seotud põhjustel. Nagu ma selle peatüki ajaloolises lisas kirjeldasin üksikasjalikumalt, olid mõlemad need raportid paljude aastate jooksul eksperdirühmade arutelude tulemused, millel oli palju võimalusi erinevate huvirühmade osalemiseks.

Esiteks, 1974. aastal vastuseks teadlaste eetilistele ebaõnnestumistele, nagu näiteks kurikuulsa Tuskegee süüfiisi uuring, milles teadlased olid aktiivselt eksitanud peaaegu 400 sada afroameest meest ja lükati ligipääsu ohutule ja tõhusale ravile peaaegu 40 aastat (vt ajalooline lisa) - USA Kongress loonud riikliku komisjoni, kelle ülesandeks on inimtegevusega seonduvate teadusuuringute eetiliste suuniste koostamine. Belmonti konverentsikeskuses toimunud neli aastat kestnud koosolekut tegi grupp Belmonti raporti , mis oli peenike, kuid võimas dokument. Belmonti aruanne on ühise eeskirja intellektuaalne alus, inimõiguste alaste teadusuuringute regulatsioonide komplekt, mille täitmisele pandud IRB-dele (Porter and Koski 2008) .

Seejärel asutas USA valitsus, täpsemalt Sisejulgeolekuministeerium, 2010. aastal vastutusena arvutikaitsetegurite teadlaste eetilistele ebaõnnestumistele ja Belmonti aruandes digitaalajastusega seotud teadusuuringute ideede rakendamise keerukusele loodud sinise paelaga komisjoni koostama teabe- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) käsitlevate teadusuuringute suunavat eetilist raamistikku. Nende jõupingutuste tulemuseks oli Menlo aruanne (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Koos Belmonti raportis ja Menlo raportis pakutakse välja neli põhimõtet, mis võivad juhendada teadlaste eetilisi arutelusid: inimeste austamine , heategevus , õiglus ja seaduste ja avalike huvide austamine . Nende nelja põhimõtte rakendamine praktikas ei ole alati otsekohene ja see võib vajada rasket tasakaalustamist. Põhimõtted aga aitavad selgitada kompromisse, soovitavad uurimisprojekte parandada ja võimaldada teadlastel selgitada oma arusaamist üksteisele ja avalikkusele.