3.3.3 Kaina

Apklausos nėra laisvas, ir tai yra realus apribojimas.

Iki šiol trumpai apžvelgiau bendrą apklausos klaidų sistemą, kuri pati yra knygų ilgio gydymo tema (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Nors ši sistema yra išsami, ji paprastai skatina tyrėjus pamiršti svarbų veiksnį: išlaidas. Nors sąnaudos, kurios gali būti matuojamos pagal laiką ar pinigus, retai akivaizdžiai aptariami akademikų tyrinėtojų, tai yra tikras kliūtis, į kurią nereikėtų ignoruoti. Tiesą sakant, išlaidos yra labai svarbios visam tyrimo tyrimo procesui (Groves 2004) : dėl to tyrėjai interviu mėginius, o ne visą gyventojų grupę. Vienintelis atsidavimas, siekiant sumažinti klaidas, visiškai ignoruojant išlaidas, ne visada atitinka mūsų interesus.

Obsesijos apribojimai, mažinantys klaidas, iliustruoja "Scott Keeter" ir jo kolegų (2000) Orientuotas projektas dėl brangių lauko operacijų poveikio mažinant neatsakymą telefono ryšio tyrimuose. Keeteris ir jo kolegos atliko du lygiagrečius tyrimus, vieną taikant "standartines" įdarbinimo procedūras, o vieną - "griežtas" įdarbinimo procedūras. Skirtumas tarp dviejų tyrimų buvo pastangų, su kuriais susidūrėme respondentai, skatinimu ir dalyvavimu. Pavyzdžiui, tyrime su "griežta" įdarbinimu mokslininkai dažniau ir ilgesnį laikotarpį pavadino atrinktomis šeimos narėmis, o dalyviai iš pradžių atsisakė dalyvauti. Iš tiesų šios papildomos pastangos iš tiesų sumažino neatsakymo dažnį, tačiau iš esmės padidino išlaidas. Tyrimas naudojant "griežtas" procedūras buvo dvigubai brangesnis ir aštuonis kartus lėtesnis. Galiausiai abiejuose tyrimuose buvo iš esmės vienodi skaičiavimai. Šis projektas, taip pat vėlesni replikacijos su panašiais duomenimis (Keeter et al. 2006) , turėtų sukelti įdomu: ar mes turime geriau atlikti du pagrįstus tyrimus ar vieną neatskiriamą tyrimą? Ką apie 10 pagrįstų apklausų ar vieną seną tyrimą? Ką apie 100 pagrįstų apklausų ar vieno nesugadinto tyrimo? Tam tikru momentu, kainos pranašumai turi nusverti neaiškius, nespecifinius susirūpinimą dėl kokybės.

Kaip parodysiu šiame likusiame skyriuje, daugelis skaitmeninio amžiaus sukurtų galimybių nėra vertinimų, kurie akivaizdžiai turi mažesnę klaidą. Greičiau šios galimybės yra apie skirtingų kiekių vertinimą ir apie greitesnius ir pigesnius įvertinimus net ir esant galimai didesnėms klaidoms. Tyrėjai, kurie primygtinai reikalauja vienos minties manijos, mažindami klaidas kitų kokybės aspektų sąskaita, praleidžia įdomias galimybes. Atsižvelgdami į šį bendrą tyrimo klaidų sistemos apimtį, mes dabar aptarsime tris pagrindines tyrimo tyrimų trečiosios eros kategorijas: naujus atstovavimo būdus (3.4 skirsnis), naujus matavimų metodus (3.5 skirsnis) ir naujas tyrimo derinimo strategijas su dideliais duomenų šaltiniais (3.6 skirsnis).