5.3 திறந்த அழைப்புகள்

திறந்த அழைப்புகளை ஒரு தெளிவான குறிக்கோளுக்காக புதிய யோசனைகளைக் கோருகின்றன. ஒரு தீர்வை உருவாக்கும் விட சரிபார்க்க எளிதாக இருக்கும் சிக்கல்களில் அவை வேலை செய்கின்றன.

முந்தைய பிரிவில் விவரிக்கப்பட்ட மனித கணிப்பு பிரச்சனைகளில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் போதுமான நேரத்தை கொடுக்கப்பட்ட பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் என்பதை அறிந்தனர். அதாவது, கெவின் ஷாவின்ஸ்கி வரம்பற்ற காலம் இருந்திருந்தால், எல்லா மில்லியன் கேலக்ஸிகளையும் தனியாக பிரித்து வைத்திருப்பார். இருப்பினும், சில நேரங்களில், சவால்கள் சோதனையிலிருந்து வரவில்லை, ஆனால் பணியின் உள்ளார்ந்த சிரமம் இருந்து சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன. கடந்த காலத்தில், இந்த அறிவார்ந்த சவாலான பணிகளில் ஒன்றை எதிர்கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், ஆலோசனைக்காக சக பணியாளர்களைக் கேட்டிருக்கலாம். இப்போது, ​​இந்த பிரச்சினைகள் ஒரு திறந்த அழைப்பு திட்டத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் தடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் எப்போதாவது நினைத்திருந்தால், திறந்த அழைப்புக்கு பொருத்தமான ஒரு சிக்கல் உங்களுக்கு இருக்கலாம்: "இந்த சிக்கலை எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் வேறு யாராவது செய்வது எனக்குத் தெரியும்."

திறந்த அழைப்பு திட்டங்களில், ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு பிரச்சனையை முன்வைக்கிறார், நிறைய மக்களிடமிருந்து தீர்வுகளைத் தீர்த்துக் கொள்கிறார், பின்னர் சிறந்ததை தேர்வு செய்கிறார். நீங்கள் சவாலான ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து கூட்டத்தில் அதை திருப்பு என்று ஒரு வித்தியாசமான தோன்றலாம், ஆனால் நான் மூன்று உதாரணங்கள் உங்களை நம்புகிறேன் நம்புகிறேன் கணினி அறிவியல் இருந்து ஒரு, உயிரியலில் இருந்து ஒரு, மற்றும் ஒரு சட்டம் - இந்த அணுகுமுறை வேலை செய்யலாம் என்று நன்கு. வெற்றிகரமான திறந்த அழைப்பு திட்டத்தை உருவாக்கும் திறவுகோல் உங்கள் கேள்வியை உருவாக்கும் என்பதையே இந்த மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் காட்டுகின்றன, எனவே தீர்வுகளை எளிதாக்குவது கடினமாக இருந்தாலும், அவற்றை சரிபார்க்க எளிதானது. பின்னர், பிரிவின் முடிவில், இந்த கருத்துக்கள் சமூக ஆராய்ச்சிக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைப் பற்றி மேலும் விவரிக்கிறேன்.