5.3 कॉल ओपन

खुल्या कॉल एक स्पष्टपणे निर्दिष्ट उद्दिष्टासाठी नवीन कल्पनांची मागणी करतात. ते तयार करण्यापेक्षा एका समस्येचे निराकरण करणे सोपे असते त्या समस्यांवर ते कार्य करतात.

मागील विभागात वर्णन केलेल्या मानवी गणनेच्या समस्येमध्ये संशोधकांना पुरेसा वेळ देणार्या समस्यांचे निराकरण कसे करायचे हे माहिती होते. म्हणजे, केव्हीन स्कोविंस्की स्वतःला लाखो आकाशगंगाची वर्गीकृत केली असती तर त्याच्याकडे अमर्यादित वेळ असेल. काहीवेळा, तथापि, संशोधकांना अडचणी येतात जेथे आव्हान प्रमाणात नाही परंतु कामाची मूळ समस्या देखील असते. भूतकाळात, या बौद्धिक आव्हानात्मक कार्यांसमोर असलेला एक संशोधक कदाचित सहकार्यांना सल्ला देण्यास सांगितले असेल. आता, एक खुली कॉल प्रोजेक्ट तयार करून या समस्यांना सामोरे जाऊ शकते. आपण कधीही विचार केला असेल तर आपल्याजवळ खुप कॉलसाठी योग्य संशोधन समस्या असू शकते: "मला या समस्येचे निराकरण कसे करावे ते माहित नाही, पण मला खात्री आहे की कुणीतरी करतो."

खुल्या कॉल प्रोजेक्टमध्ये संशोधक समस्या उत्पन्न करतात, बरेच लोक पासून उपाय शोधतात, आणि नंतर सर्वोत्तम चालते आपल्यासाठी एक आव्हान आहे जे आव्हानात्मक आहे आणि ते गर्दीवर ओढवून घेणे अयोग्य वाटू शकते, परंतु मी तुम्हाला तीन उदाहरणांसोबत समजावण्याचा प्रयत्न करतो- एक म्हणजे संगणक शास्त्र, जीवशास्त्र आणि दुसरा एक असा कायदा. विहीर हे तीन उदाहरणे दर्शवतात की एक यशस्वी ओपन कॉल प्रोजेक्ट तयार करण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे आपला प्रश्न तयार करणे म्हणजे उपाय करणे सोपे आहे, जरी ते तयार करणे अवघड असले तरीही. नंतर, विभागाच्या शेवटी, मी या गोष्टी सामाजिक संशोधनांवर कसे लागू केले जाऊ शकतात याबद्दल अधिक वर्णन करू.