1.5 આ પુસ્તકની રૂપરેખા

આ પુસ્તક ચાર વ્યાપક સંશોધન રચનાઓ દ્વારા પ્રગતિ કરે છે: વર્તન નિરીક્ષણ, પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રયોગોને ચલાવવા અને સામૂહિક સહયોગનું સર્જન કરવાનું. આ દરેક અભિગમોને સંશોધકો અને સહભાગીઓ વચ્ચે જુદા સંબંધની જરૂર છે, અને દરેક અમને અલગ વસ્તુઓ શીખવા માટે સક્રિય કરે છે. એટલે કે, જો આપણે લોકોના પ્રશ્નો પૂછતા હોઈએ, તો આપણે એવી બાબતો શીખી શકીએ જે આપણે ફક્ત વર્તન નિરીક્ષણથી જ જાણી શકીએ નહીં. તેવી જ રીતે, જો આપણે પ્રયોગો ચલાવીએ છીએ, તો આપણે તે વસ્તુઓ શીખી શકીએ જે માત્ર વર્તનને નિરીક્ષણ કરીને અને પ્રશ્નો પૂછવાથી શક્ય ન હતું. છેલ્લે, જો આપણે સહભાગીઓ સાથે સહયોગ કરીએ છીએ, તો અમે તે વસ્તુઓ શીખી શકીએ છીએ જે અમે તેમને નિરીક્ષણ, પ્રશ્નો પૂછવા, અથવા પ્રયોગોમાં નોંધણી દ્વારા શીખતા નથી. આ ચાર અભિગમ તમામ 50 વર્ષ પહેલાં કેટલાક સ્વરૂપમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ હજુ પણ કેટલાક ફોર્મમાં 50 વર્ષથી ઉપયોગમાં લેવાશે. એ અભિગમ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા નૈતિક મુદ્દાઓ સહિત દરેક અભિગમને એક પ્રકરણ ફાળવવા પછી, હું નીતિશાસ્ત્રનો સંપૂર્ણ પ્રકરણ સમર્પિત કરીશ. પ્રસ્તાવનામાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે, હું પ્રકરણોના મુખ્ય પાઠ્યને શક્ય તેટલું સ્વચ્છ રાખું છું, અને દરેક પ્રકરણો "આગળ વાંચવા માટે શું છે" નામના વિભાગ સાથે સમાપ્ત થશે જેમાં મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથસૂચક માહિતી અને પોઇન્ટર વધુ વિગતવાર છે. સામગ્રી

આગળ જુઓ, પ્રકરણ 2 ("નિરીક્ષણ વર્તન") માં, હું વર્ણન કરું છું કે લોકોના વર્તનનું નિરીક્ષણ કરવાથી સંશોધકો શું અને કેવી રીતે શીખી શકે છે. ખાસ કરીને, હું કંપનીઓ અને સરકારો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા મોટા ડેટા સ્રોતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરું છું. કોઈપણ ચોક્કસ સ્રોતની વિગતોથી દૂર કરવું, હું મોટા ડેટા સ્રોતોના 10 સામાન્ય લક્ષણોનું વર્ણન કરું છું અને સંશોધન માટે આ ડેટા સ્રોતોનો ઉપયોગ કરવાની આ અસર સંશોધકોની ક્ષમતા કેવી રીતે કરી શકું? પછી, હું ત્રણ સંશોધનની વ્યૂહરચનાઓને સમજાવીશ જેનો ઉપયોગ મોટા ડેટા સ્ત્રોતોમાંથી સફળતાપૂર્વક શીખવા માટે થઈ શકે છે.

પ્રકરણ 3 ("પ્રશ્નો પૂછવા") માં, હું પહેલા દર્શાવેલી મોટા ડેટાથી આગળ વધીને શું સંશોધકો શીખી શકું તે બતાવીને શરૂ કરીશ. ખાસ કરીને, હું લોકોના પ્રશ્નો પૂછવાથી બતાવીશ, સંશોધકો એવી વસ્તુઓ શીખી શકે છે કે તેઓ ફક્ત વર્તનને નિરીક્ષણ કરીને સહેલાઈથી શીખી શકતા નથી. ડિજિટલ વય દ્વારા બનાવવામાં આવેલી તકોને વ્યવસ્થિત કરવા માટે, હું પરંપરાગત કુલ સર્વેક્ષણ ભૂલ ફ્રેમવર્કની સમીક્ષા કરીશું. પછી, હું બતાવીશ કે કેવી રીતે ડિજિટલ વય સેમ્પલિંગ અને ઇન્ટરવ્યૂ બંને માટે નવા અભિગમોને સક્ષમ કરે છે. છેવટે, હું સર્વેક્ષણ ડેટા અને મોટા ડેટા સ્ત્રોતોને સંયોજિત કરવા માટે બે વ્યૂહરચનાઓ વર્ણવું છું.

પ્રકરણ 4 ("પ્રયોગો ચલાવી રહ્યા છે") માં, હું વર્તન નિહાળવું અને સર્વેક્ષણ પ્રશ્નો પૂછવા બહાર ખસેડવા જ્યારે સંશોધકો શીખી શકે છે તે બતાવીને શરૂ કરીશ. ખાસ કરીને, હું કેવી રીતે રેન્ડમાઇઝ્ડ નિયંત્રિત પ્રયોગો બતાવીશ - જ્યાં સંશોધક ખૂબ જ ચોક્કસ રીતે વિશ્વની મધ્યસ્થી કરે છે - સંશોધકોને સાધક સંબંધો વિશે જાણવા માટે સક્ષમ કરે છે. હું પ્રયોગોના પ્રકારોની સરખામણી કરીશ જે આપણે ભૂતકાળમાં એવા પ્રકારો સાથે કરી શકીએ છીએ જે આપણે હવે કરી શકીએ છીએ. તે પૃષ્ઠભૂમિ સાથે, હું ડિજિટલ પ્રયોગો કરવા માટેની મુખ્ય વ્યૂહરચનાઓમાં સામેલ વેપાર-નકારોનું વર્ણન કરું છું. છેલ્લે, હું ડિજિટલ પ્રયોગોની શક્તિનો ફાયદો કેવી રીતે લઈ શકું તે વિશેની કેટલીક ડીઝાઇનની સલાહ સાથે પૂર્ણ કરીશ અને હું તે પાવર સાથે આવતી કેટલીક જવાબદારીઓનું વર્ણન કરીશ.

પ્રકરણ 5 માં ("સામૂહિક સહયોગનું સર્જન કરવું"), હું બતાવીશ કે સંશોધનકર્તાઓ સામાજિક સંશોધન કરવા માટે ભીડ સોર્સિંગ અને નાગરિક વિજ્ઞાન જેવા સામૂહિક સહયોગ કેવી રીતે બનાવી શકે છે? સફળ સામૂહિક સહકારના પ્રોજેક્ટ્સનું વર્ણન કરીને અને કેટલાક કી સંગઠન સિદ્ધાંતો પ્રદાન કરીને, હું તમને બે વસ્તુઓનો સહમત કરવાની આશા કરું છું: પ્રથમ, સામાજિક સંશોધન માટે સામૂહિક સહકારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને બીજું, જે સામૂહિક સહયોગનો ઉપયોગ કરે છે તે સંશોધકો હલ કરી શકશે સમસ્યાઓ કે જે પહેલાં અશક્ય લાગતું હતું.

પ્રકરણ 6 ("એથિક્સ") માં, હું એવી દલીલ કરીશ કે સંશોધકોએ સહભાગીઓ પર ઝડપથી વધારો કર્યો છે અને આ ક્ષમતાઓ અમારા નિયમો, નિયમો અને કાયદા કરતાં વધુ ઝડપથી બદલાતા રહે છે. તે શક્તિનો ઉપયોગ કેવી રીતે થવો જોઈએ તે વિશે વધતી શક્તિ અને કરારની અછતનો આ મિશ્રણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં સારી રીતે અર્થ સંશોધકો છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે, હું દલીલ કરીશ કે સંશોધકોએ સિદ્ધાંતો આધારિત અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. એટલે કે, સંશોધકોએ હાલના નિયમો દ્વારા તેમના સંશોધનનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ - જે હું આપવામાં આવું છું - અને વધુ સામાન્ય નૈતિક સિદ્ધાંતો દ્વારા. હું ચાર સ્થાપના સિદ્ધાંતો અને બે નૈતિક માળખાઓનું વર્ણન કરું છું જે માર્ગદર્શક સંશોધકોના નિર્ણયોને મદદ કરી શકે છે. છેવટે, હું કેટલાક વિશિષ્ટ નૈતિક પડકારો સમજાવીશ જે હું આશા રાખું છું કે સંશોધકો ભવિષ્યમાં સામનો કરશે, અને હું અનિશ્ચિત નીતિશાસ્ત્ર સાથે કોઈ વિસ્તારમાં કામ કરવા માટેની પ્રાયોગિક ટિપ્સ આપીશ.

છેલ્લે, પ્રકરણ 7 ("ભાવિ") માં, હું પુસ્તક દ્વારા ચાલતી થીમ્સની સમીક્ષા કરીશ, અને તે પછી ભવિષ્યમાં મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ વિશે અનુમાન કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરું છું.

ડિજિટલ વયમાં સામાજિક સંશોધનથી આપણે ભવિષ્યના ખૂબ જ અલગ અલગ ક્ષમતાઓ સાથે ભૂતકાળમાં જે કર્યું છે તે ભેગા કરશે. આમ, સામાજિક સંશોધન બંને સામાજિક વૈજ્ઞાનિકો અને ડેટા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આકાર આપવામાં આવશે. દરેક જૂથમાં કંઈક યોગદાન છે, અને દરેકને કંઈક શીખવું છે.