6.8 Gevolgtrekking

Sosiale navorsing in die digitale era lei tot nuwe etiese kwessies. Maar hierdie kwessies is nie onoorkomelik nie. As ons as gemeenskap gemeenskaplike etiese norme en standaarde kan ontwikkel wat deur sowel navorsers as die publiek ondersteun word, kan ons die vermoëns van die digitale era benut op maniere wat verantwoordelik en voordelig vir die samelewing is. Hierdie hoofstuk verteenwoordig my poging om ons in daardie rigting te beweeg, en ek dink die sleutel sal wees vir navorsers om beginselsgebaseerde denke aan te neem, terwyl ons steeds toepaslike reëls volg.

In afdeling 6.2 het ek drie digitale eeufeesnavorsingsprojekte beskryf wat etiese debat gegenereer het. Daarna het ek in afdeling 6.3 beskryf wat ek dink die fundamentele rede vir etiese onsekerheid in digitale-eeue-sosiale navorsing is: vinnig toenemende krag vir navorsers om mense sonder hul toestemming of selfs bewustheid op te let en te eksperimenteer. Hierdie vermoëns verander vinniger as ons norme, reëls en wette. Vervolgens beskryf ek in paragraaf 6.4 vier bestaande beginsels wat jou denke kan lei: Respek vir Persone, Voordeel, Geregtigheid en Respek vir Reg en Openbare Belang. Toe het ek in afdeling 6.5 'n opsomming gegee van twee breë etiese raamwerke-konsekwentialisme en deontologie wat u kan help met een van die diepste uitdagings wat u mag ervaar: wanneer is dit geskik dat u eties-twyfelagtige middele neem om eties gepaste einde. Hierdie beginsels en etiese raamwerke sal jou in staat stel om verder te beweeg as om te fokus op wat deur bestaande regulasies toegelaat word en om jou vermoë te verbeter om jou redenasie met ander navorsers en die publiek te kommunikeer.

Met hierdie agtergrond, in afdeling 6.6, het ek vier areas bespreek wat besonder uitdagend is vir digitale-jarige sosiale navorsers: ingeligte toestemming (afdeling 6.6.1), insig en bestuur van inligtingsrisiko (afdeling 6.6.2), privaatheid (afdeling 6.6.3 ), en etiese besluite neem in die lig van onsekerheid (afdeling 6.6.4). Uiteindelik, in afdeling 6.7, het ek afgesluit met drie praktiese wenke vir werk in 'n gebied met onbetwiste etiek.

In terme van omvang, het hierdie hoofstuk gefokus op die perspektief van 'n individu navorser soek generalizable kennis. As sodanig is dit laat uit belangrike vrae oor die verbetering van die stelsel van etiese toesig van navorsing; vrae oor die regulering van die versameling en gebruik van data deur maatskappye; en vrae oor massa toesig deur regerings. Hierdie ander vrae is natuurlik kompleks en moeilik, maar dit is my hoop dat sommige van die idees van navorsingsetiek nuttig in hierdie ander kontekste te gebruik.