4.5.1.2 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം നിർമ്മിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയുന്നതിന് വിശേഷപ്പെട്ട ആകേണ്ടതിന്നു അത് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും.

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള മുകളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പുറമെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പരീക്ഷണം പണിയും കഴിയും. ഈ സമീപനത്തിൽ മെച്ചം നിയന്ത്രണമാണ്; നിങ്ങൾ പരീക്ഷണം പണിതാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ചികിത്സകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിപണക്കാരെ പരീക്ഷണാത്മക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും പരീക്ഷിക്കാനും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയുന്ന പ്രധാന ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അതു ചെലവേറിയ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രാപ്തിയുള്ള പരിസ്ഥിതി ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിയലിസം ഇല്ല തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ. സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയുന്നു ഗവേഷകര് പങ്കെടുക്കുന്നവരെ റിക്രൂട്ട് ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഗവേഷകർ അടിസ്ഥാനപരമായി അംഗങ്ങൾക്കു പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ, ഗവേഷകർ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിതാൽ അവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ, അത്തരം ആമസോൺ മെക്കാനിക്കൽ ട്രങ്ക് (MTurk) സേവനങ്ങളുടെ ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാർഗമാക്കി നൽകാൻ കഴിയും.

അമൂർത്തമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരിശോധനയെ വിപണക്കാരെ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള നന്മകൾ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഗ്രിഗറി ഹ്യൂബർ, ശേത്ത് ഹിൽ, ഗബ്രിയേൽ ബെനിറ്റസും ഡിജിറ്റൽ ലാബ് പരീക്ഷണമാണ് (2012) . പരീക്ഷണം ജനാധിപത്യ ഭരണം പ്രവര്ത്തനം ഒരു സാധ്യത പ്രായോഗിക പരിമിതി പുന. നേരത്തെ യഥാർത്ഥ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോൺ-പരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ വോട്ടർമാർ കൃത്യമായി ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ കഴിയാതെ എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, വോട്ടർമാരെ മൂന്നു പക്ഷപാതിത്വം അനുഭവിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല: 1) സമീപകാല പകരം ശകലം പ്രകടനം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു; 2) വാചാടോപം ഫ്രെയിമിംഗും മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി manipulatable; ഒപ്പം 3) പ്രാദേശിക സ്പോർട്സ് ടീമിന്റെ വിജയം, കാലാവസ്ഥ പോലുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് പ്രകടനം ബന്ധമില്ലാത്ത ഇവന്റുകൾ, സ്വാധീനിച്ചു. ഈ നേരത്തെ പഠനങ്ങളിൽ, എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥ, കൌമാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റഫ് നിന്ന് ഈ ഘടകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു, ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ക്രമത്തിൽ ഒരു വളരെ ലഘൂകരിച്ച വോട്ടിങ് പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചു, തുടർന്ന് പരിക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സാധ്യത പക്ഷപാത ഓരോ വായിച്ചുകേൾപിക്കുക.

ഞാൻ വിവരിക്കുക പരീക്ഷണത്തിന്റെ സെറ്റ്-അപ്പ് താഴെയുള്ള വളരെ കൃത്രിമ നാദത്തിന്റെ പോകുന്നു, എന്നാൽ യാഥാര്ഥത ലാബ്-രീതിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് ഓർക്കുക ആണ്. മറിച്ച്, ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രക്രിയ അകത്തിട്ടു, ഈ ഇറുകിയ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന കൂടുതൽ റിയലിസം കൊണ്ടുവന്നു പഠനങ്ങളിൽ സാധ്യത ചിലപ്പോൾ അല്ല (Falk and Heckman 2009) . എന്നുതന്നെയല്ല, ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, ഗവേഷകർ വോട്ടർമാർ ഫലപ്രദമായി പ്രകടനം അവർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ, സങ്കീർണ്ണമായ ക്രമീകരണം അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പോകുന്നില്ല, ഇത് വളരെ ലളിതമാക്കിയത് ക്രമീകരണം ഇടവകകളില് കഴിയാത്ത പക്ഷം വാദിച്ചു.

ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കുന്നവർ റിക്രൂട്ട് ആമസോൺ മെക്കാനിക്കൽ ട്രങ്ക് (MTurk) ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു പങ്കാളി സമ്മതം നൽകിയ ഒരു ഹ്രസ്വ ടെസ്റ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൾ യഥാർത്ഥ പണം മാറ്റും കഴിഞ്ഞില്ല ടോക്കണുകൾ നേടാൻ 32 ചുറ്റും ഗെയിം പങ്കെടുക്കുന്ന എന്നു അറിയിച്ചു. കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓരോ പങ്കാളിയെയും അവൾ സ്വതന്ത്ര ടോക്കണുകൾ ഓരോ റൌണ്ടിലും നൽകുകയും ചില allocators മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു "അലോക്കേറ്റർ" നിർണ്ണയിച്ച അറിയിച്ചു ചെയ്തു. കൂടുതൽ, ഓരോ പങ്കെടുത്ത അവൾ അലോക്കേറ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിയുടെ 16 റൗണ്ടുകൾ ശേഷം പുതിയതൊന്ന് നിയോഗിക്കുകയും ഒന്നുകിൽ അവസരം വരും എന്ന് അറിയിച്ചു. നിങ്ങൾ ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും 'ഗവേഷണ ഗോളുകൾ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അലോക്കേറ്റർ സർക്കാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ നിര തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രതിനിധാനം, പക്ഷേ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഗവേഷണത്തിന്റെ ജനറൽ ഗോളുകൾ കാര്യമല്ലെന്നാണ് കാണാൻ കഴിയും. മൊത്തം ൽ ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും കുറിച്ച് 8 മിനിറ്റ് എടുത്തു ടാസ്കിനുള്ള ഏകദേശം $ 1.25 പണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് 4,000 പങ്കെടുക്കുന്നവർ റിക്രൂട്ട്.

നേരത്തെ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ ഒന്ന് വോട്ടർമാർ പ്രാദേശിക സ്പോർട്സ് ടീമുകളിൽ ക്ഷേമത്തിനും കാലാവസ്ഥ പോലുള്ള അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്താണെന്നും വ്യക്തമായി ആണ് എന്നത് പാടുന്നവർ, വേണ്ടി പ്രതിഫലം സന്ദർശിക്കും incumbents ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. വോട്ടിങ് തീരുമാനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ക്രമീകരണം ഫലമായാണ് റാൻഡം ഇവന്റുകൾ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല വിലയിരുത്താൻ, ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും അവരുടെ പരീക്ഷണാത്മക സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോട്ടറി ചേർത്തു. (വലത് അലോക്കേറ്റർ മാറ്റി പകരം അവസരം മുമ്പിൽ അതായത്,) 8 ചുറ്റും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ 16 ചുറ്റും സമയത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവർ ക്രമരഹിതമായി ചില 5000 പോയിന്റ് നേടി ലോട്ടറി സ്ഥാപിച്ചത്, ചില 0 പോയിന്റുകൾ നേടി, ചില നഷ്ടപ്പെട്ടു 5000 പോയിന്റ്. ഈ ലോട്ടറി രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പ്രകടനം സ്വതന്ത്രമായ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോശം വാർത്ത അനുകരിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ കീഴ്വഴക്കമായി ലോട്ടറി അവരുടെ അലോക്കേറ്റർ പ്രകടനം ബന്ധമില്ലാത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പോലും ലോട്ടറി ഫലത്തെ ഇപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുന്നവർ തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതിഫലിച്ചു. ലോട്ടറി പ്രയോജനം പങ്കാളികളുടെ അവരുടെ അലോക്കേറ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോട്ടറി പകരക്കാരനെ തീരുമാനം-അധികം ചുറ്റും 8 സംഭവിച്ചു എന്ന (ചിത്രം 4.14) മുമ്പ് ചുറ്റും 16-വലത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഈ പ്രഭാവം ഡോ. ഈ ഫലങ്ങൾ, പേപ്പർ തന്നെ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ചേർന്ന് പോലും ലളിതമായ ക്രമീകരണം വോട്ടർ ജ്ഞാനികൾ തീരുമാനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നിഗമനം ഹ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകരും നടത്തി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ കുറിച്ച് ഭാവി ഗവേഷണം ബാധിച്ചതായി ഫലങ്ങളിൽ (Healy and Malhotra 2013) . ബ്യൂബർ സഹപ്രവർത്തകർ പരീക്ഷണം MTurk കൃത്യമായി വളരെ പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും പരീക്ഷിക്കാനും ലാബ്-രീതിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ റിക്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണാത്മക പരിസ്ഥിതി പണിയുന്ന മൂല്യം കാണിക്കുന്നു: ഈ ഒരേ പ്രക്രിയകൾ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രമീകരണം ഇത്ര അവതരണങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട കഴിയുമായിരുന്നു എങ്ങനെ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവില്ല.

ചിത്രം 4.14: ഹ്യൂബർ, ഹിൽ, ഒപ്പം ബെനിറ്റസും നിന്ന് ഫലങ്ങൾ (2012). ലോട്ടറി പ്രയോജനം പങ്കാളികളുടെ അവരുടെ അലോക്കേറ്റർ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയും, ഒപ്പം ലോട്ടറി പകരക്കാരനെ തീരുമാനം-അധികം ചുറ്റും 8 സംഭവിച്ചു എന്ന മുമ്പാകെ ചുറ്റും 16-വലത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഈ പ്രഭാവം ഡോ.

ചിത്രം 4.14: നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ Huber, Hill, and Lenz (2012) . ലോട്ടറി പ്രയോജനം പങ്കാളികളുടെ അവരുടെ അലോക്കേറ്റർ നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയും, ഒപ്പം ലോട്ടറി പകരക്കാരനെ തീരുമാനം-അധികം ചുറ്റും 8 സംഭവിച്ചു എന്ന മുമ്പാകെ ചുറ്റും 16-വലത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഈ പ്രഭാവം ഡോ.

ലാബ് പോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് കൂടാതെ, ഗവേഷകർ കൂടുതൽ ഫീൽഡ് പോലുള്ളവയാണെന്നാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പണിയും കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, Centola (2010) പെരുമാറ്റം പ്രചരിച്ച സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണം പണിതു. ഗവേഷണ ചോദ്യം ഒരേ സ്വഭാവം വിവിധ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല വേർതിരിച്ച് ആ നാട്ടുകാരും ൽ പടരുന്ന ആചരിക്കാൻ അവനെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഏക മാർഗം വിപണക്കാരെ, ഇച്ഛാനുസൃത-നിർമ്മിച്ച പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, Centola ഒരു വെബ് അധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി പണിതു.

Centola ആരോഗ്യ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യം 1500 പങ്കെടുക്കുന്നവർ റിക്രൂട്ട്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി-ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതി പേരായി എത്തുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക്-അവർ സമ്മതം നൽകിയ തുടർന്ന് കാരണം Centola അവൻ വ്യത്യസ്ത ഒരുമിച്ച് വിവിധ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഘടനകൾ യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ആരോഗ്യ ബഡ്ഡികളുമായി അസൈൻ വഴി "ആരോഗ്യ ബഡ്ഡികളുമായി." നിയമിച്ചു ഗ്രൂപ്പുകൾ. ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ റാൻഡം നെറ്റ്വർക്കുകൾ (എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റ് ഒരേ സാധ്യതയാണെന്ന് താമസിച്ചുവന്ന) ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ (കണക്ഷനുകൾ കൂടുതൽ പ്രാദേശികമായി ഇടതൂർന്ന എവിടെയാണെന്ന്) കൂട്ടമായി എന്നു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ, Centola ഒരു പുതിയ പെരുമാറ്റം ഓരോ ശൃംഖലയിലേക്ക്, അധിക ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ അവസരം പരിചയപ്പെടുത്തി. ആരെങ്കിലും ഈ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് സൈൻ അപ്പ് അപ്പോഴൊക്കെ, അവളുടെ ആരോഗ്യ ബഡ്ഡികളുമായി എല്ലാ ഈ പെരുമാറ്റം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിച്ചു. Centola റാൻഡം നെറ്റ്വർക്ക് അധികം ക്ളസ്റ്റേര്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, നിലവിലെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിരുദ്ധമായ പിടിച്ച ഒരു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്-പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഈ പെരുമാറ്റം-സൈൻ-അപ്പ് കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ വേഗതയിലുള്ള.

മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം .ഇതെനിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു; അതു നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ മികച്ച പരിസ്ഥിതി നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇതിനകം പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമായിരുന്നു എങ്ങനെ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റം പണിയുന്ന നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം ചുറ്റും നൈതിക ആശങ്കകൾ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. റിക്രൂട്ടിംഗ് പങ്കാളികള്, റിയലിസം കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ: നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിതാൽ ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങൾ ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നേരിട്ടു പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പല നേരിടും. ആണെങ്കിലും ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ താരതമ്യേന ലളിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള (വഴി വോട്ടെടുപ്പ് പഠനത്തിൽ പോലുള്ള ലഭ്യമാകുന്നതല്ല അന്തിമ അഭാവമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണ പണിയുന്ന വിലയേറിയ സമയം-ദഹിപ്പിക്കുന്ന കഴിയും എന്നതാണ് Huber, Hill, and Lenz (2012) ) ലേക്ക് താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള (വഴി നെറ്റ് മലീനീകരണത്തിനെതിരായ പഠനത്തിന് പോലുള്ള Centola (2010) ).