2.3.2.2 ലഭ്യമല്ലാത്ത

ബിസിനസുകൾക്കും സർക്കാരുകളുടെ നടന്ന ഡാറ്റ ഗവേഷകർ ആക്സസ് ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ.

മെയ് 2014 ൽ യു.എസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ അജണ്ട ഒരു വിഷമകരമായ പേരുള്ള ഗ്രാമീണ യൂട്ടാ ഒരു ഡാറ്റ സെന്റർ, ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സമഗ്ര നാഷണൽ Cybersecurity ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡേറ്റാ സെന്റർ തുറന്നു. എന്നിരുന്നാലും യൂട്ടാ ഡേറ്റാ സെന്റർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട വന്നെത്തിയ ഈ ഡാറ്റ സെന്റർ,, വിസ്മയാവഹമായ കഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു റിപ്പോർട്ട്, യൂട്ടാ ഡേറ്റാ സെന്റർ "സ്വകാര്യ ഇമെയിലുകൾ, സെൽ ഫോൺ കോളുകൾ, Google തിരയലുകൾ, അതുപോലെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പാതകൾ-പാർക്കിങ് രസീതുകൾ എല്ലാത്തരം മുഴുവൻ രേഖകളും ഉൾപ്പെടെ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള സംഭരിക്കാനും പ്രക്രിയ ശക്തൻ ആരോപിക്കുന്നു യാത്രാ വിവരഗ്രന്ഥങ്ങൾ , പുസ്തകശാല വാങ്ങലുകൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ `പോക്കറ്റിൽ ലിറ്റർ '' (Bamford 2012) . കൂടുതൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നതാണ് വൻകിട ഡാറ്റ പകർത്തിയ വിവരങ്ങൾ, ധാരാളം സെൻസിറ്റീവ് സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഉയര് ആശങ്കകൾ കൂടാതെ, യൂട്ടാ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഗവേഷകർ നല്കുമെന്നും ഒരു സമ്പന്നമായ ഡാറ്റാ ഉറവിട ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉദാഹരണമാണ്. കൂടുതൽ പൊതുവെ ഗവേഷകർ ഉപകാരപ്രദമായ ആയിരിക്കുമെന്ന് ബിഗ് ഡാറ്റ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ സർക്കാരുകൾ (ഉദാ, നികുതി ഡാറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ ഡാറ്റ), കമ്പനികള് (ഉദാ, എഞ്ചിനുകളും ഫോൺ കോൾ മെറ്റാ-ഡാറ്റ തിരയാൻ അന്വേഷണങ്ങൾ) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഡാറ്റ സർവകലാശാലകളിൽ ഗവേഷകർ ഉടനെ ലഭ്യമാകില്ല, ഏറ്റവും ഭരണകൂടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളിൽ ഗവേഷകർ ലഭ്യമാകില്ല.

എന്റെ അനുഭവം ൽ സർവകലാശാലകളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി പല ഗവേഷകർ ഈ inaccessibility ഉറവിടം പ്രശ്നം. കമ്പനികളും സർക്കാരുകൾ ലെ ആളുകൾ, വങ്കത്തമാണ് അലസമായ അല്ലെങ്കിൽ അകലെയിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഡാറ്റ നല്കുമെന്നും അല്ല. പകരം, ഗുരുതരമായ നിയമ, സാങ്കേതിക, ബിസിനസ്സ്, ഡാറ്റ ആക്സസ് തടയുന്നതിനുള്ള നൈതിക വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില നിബന്ധനകൾ-ഓഫ്-സർവീസ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും കരാറുകൾ മാത്രമേ ഡാറ്റ ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുക. അങ്ങനെ ഡാറ്റ പങ്കിടൽ ചില രൂപങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള നിയമാനുസൃത വ്യവഹാരം കമ്പനികൾ വെളിപ്പെടുത്താനോ. പങ്കിടൽ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ ഗണ്യമായ ബിസിനസ്സ് റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ട്. സ്വകാര്യ ഡാറ്റ തിരയൽ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു സർവകലാശാല ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി Google നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ചോർന്നു എങ്കിൽ പൊതു പ്രതികരിക്കുമെന്ന എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അത്തരം ഒരു ഡാറ്റ പൊട്ടൽ, അങ്ങേയറ്റത്തെ പക്ഷം പോലും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അസ്തിത്വം ഒരു റിസ്ക് ആകേണ്ടതിന്നു. അതുകൊണ്ട്, Google-ഏറ്റവും വലിയ വളരെ റിസ്ക്-വെറുക്കുകയും ഗവേഷകർ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നത് കുറിച്ച് കമ്പനികൾ പൂർണമാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ, ഡാറ്റ വലിയ അളവിൽ ആക്സസ് നൽകുന്നതിന് ഒരു സ്ഥാനം ആരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അബ്ദുർ ചൗധരി കഥ അറിയുന്നു. 2006 ൽ .കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്കും ഗവേഷണ തല ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ മനഃപൂർവ്വം അവൻ ചിന്തിച്ചത് പ്രകാശനം 650.000 .കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്കും ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരയൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണ സമൂഹത്തിന് അജ്ഞാതമാക്കുന്നതിന് ചെയ്തു. ഉദയം പറയാനാകും പോലെ ചൗധരി, ഹോട്ട്മെയിൽ ഗവേഷകർ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡാറ്റ അജ്ഞാതമാക്കുന്നതിന് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, അവരുടെ ധാരണ തെറ്റായിരുന്നു. ഇത് വേഗത്തിൽ ഡാറ്റ ഗവേഷകർ വിചാരിച്ചു പോലെ അജ്ഞാത രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടെത്തി, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടർമാർ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ ഡാറ്റാഗണത്തിൽ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന സാധിച്ചു (Barbaro and Zeller Jr 2006) . ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഒരിക്കൽ ചൗധരി .കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ നീക്കം, എന്നാൽ അത് വളരെ വൈകി ആയിരുന്നു. ഡാറ്റ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വീണ്ടും ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചശേഷം അത് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാകും. കാരണം ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ തന്റെ ശ്രമം, ചൗധരി ഉപയോഗിച്ചില്ല ചെയ്തു, AOL ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ രാജിവെച്ചു (Hafner 2006) . ഈ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു പോലെ, ഡാറ്റ ആക്സസ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് കമ്പനികളുടെ അകത്ത് പ്രത്യേക വ്യക്തികളെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രെറ്റി ചെറിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് അവസ്ഥയിലും ഭയങ്കരം.

റിസർച്ച് എന്നാൽ, പൊതു നല്കുമെന്നും ഡാറ്റ ആക്സസ് നേടാനും കഴിയും. സർക്കാരുകൾ ഗവേഷകർ ആക്സസ് അപേക്ഷിക്കാൻ പാലിക്കുക കഴിയുന്ന, പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഷോയിൽ ഉദാഹരണമായി, ഗവേഷകർ ഇടയ്ക്കിടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ആക്സസ് നേടാനാകൂ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട്. , ഉദാഹരണത്തിന് Einav et al. (2015) ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ പ്രകടമാകുന്നത് പഠിക്കാൻ ബെ ഒരു ഗവേഷകൻ പങ്കാളിത്തത്തിൽ. ഞാൻ പിന്നീട് അധ്യായം (വിഭാഗം 2.4.3.2) ഈ സഹകരണം നിന്ന് വന്ന ഗവേഷണ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ, എന്നാൽ ഞാൻ വിജയകരമായ പങ്കാളിത്തം കാണുന്ന ചേരുവകൾ നാല് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ: ഗവേഷകൻ പലിശ, ഗവേഷകൻ കാര്യപ്രാപ്തിയോടും, കമ്പനി പലിശ, കമ്പനി ശേഷിയെ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, Einav സഹപ്രവർത്തകരും താൽപര്യമുള്ള ഓൺലൈൻ ലേലം പഠിക്കുന്ന കഴിവുള്ള ആയിരുന്നു. പിന്നെ, ഈ ബെ ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ ഗവേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഒന്നുകിൽ ഈ ചേരുവകൾ ഒന്ന് കുറവുണ്ടായില്ല കാരണം പല സാധ്യമായ സഹകരണം പരാജയപ്പെടും കണ്ട.

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്ത വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും പോലും എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചില post ഇത് ആകുന്നു. ആദ്യം, നിങ്ങൾ സാദ്ധ്യത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിമിതമായ വേണം; കമ്പനികൾ ചീത്ത നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല ഗവേഷണം അനുവദിക്കാൻ ഇടയില്ല. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഗവേഷകർ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനും നീട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്, മറ്റ് ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇവരും പങ്കാളിത്തം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രചോദനമായത് കരുതിയേക്കും എവിടെ പലിശ ഒരു സംഘട്ടനം കുറഞ്ഞത് ഭാവം, സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ post ഇത് എല്ലാ സംബോധന, പക്ഷേ അത് ഡാറ്റ പ്രവർത്തിച്ചും എല്ലാവർക്കും ആക്സസ്സുചെയ്യാനാകാത്ത വ്യക്തമായ പ്രധാനമാണെന്ന് upsides ആൻഡ് post ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ബിഗ് ഡാറ്റ ഒത്തിരി ഗവേഷകർ കഴിയില്ല എന്നത്. ഡാറ്റ ആക്സസ് തടയുന്നതിനുള്ള ഗുരുതരമായ, നിയമപരമായ സാങ്കേതിക, ബിസിനസ്സ്, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തേയും വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട്, ഈ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല. ദേശീയ സർക്കാരുകൾ പൊതുവെ ഡാറ്റ ആക്സസ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, പക്ഷേ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ അഡ്ഹോക്ക് കഴിയും സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ. എതിരെ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗവേഷകർ ഡാറ്റ പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണ് റൂഡ് പങ്കാളി, എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗവേഷകർ കുഴപ്പക്കാർ വൈവിധ്യമാർന്ന സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.