6.8 Zaključek

Socialne raziskave v digitalni dobi postavljajo nova etična vprašanja. Toda ta vprašanja niso nepremostljiva. Če bomo kot skupnost lahko razvili skupne etične norme in standarde, ki jih podpirajo tako raziskovalci kot javnost, potem lahko zmogljivosti digitalne dobe izkoristimo na načine, ki so odgovorni in koristni za družbo. To poglavje predstavlja moj poskus, da nas premaknejo v to smer in menim, da bo ključ raziskovalcem, da sprejmejo načela, ki temeljijo na razmišljanju, medtem ko bodo še naprej upoštevali ustrezna pravila.

V oddelku 6.2 sem opisal tri raziskovalne projekte digitalne dobe, ki so ustvarili etično razpravo. Nato v poglavju 6.3 sem opisal, kaj mislim, da je glavni razlog etične negotovosti v socialnih raziskavah digitalne dobe: hitro povečevanje moči, da raziskovalci opazujejo in eksperimentirajo na ljudeh brez njihovega soglasja ali celo zavedanja. Te zmožnosti se spreminjajo hitreje kot naše norme, pravila in zakoni. Nato v poglavju 6.4 sem opisal štiri obstoječa načela, ki lahko vodijo vaše razmišljanje: spoštovanje do ljudi, korist, pravičnost in spoštovanje prava in javnega interesa. Nato v razdelku 6.5 sem povzel dva široka etična okvira - posledicizem in deontologijo - ki vam lahko pomagata pri enem od najglobljih izzivov, s katerimi se boste morda soočili: kdaj je primerno, da vzamete etično vprašljiva sredstva za doseganje etično ustreznega konec. Ta načela in etični okviri vam bodo omogočili, da se premaknete, če se osredotočite na to, kar dovoljujejo obstoječi predpisi, in povečate sposobnost, da sporočite svoje razmišljanje z drugimi raziskovalci in javnosti.

V tem poglavju sem v poglavju 6.6 razpravljal o štirih področjih, ki so še posebej zahtevna za socialne raziskovalce digitalne dobe: informirano soglasje (oddelek 6.6.1), razumevanje in upravljanje informacijskega tveganja (oddelek 6.6.2), zasebnost (oddelek 6.6.3 ) in sprejemanje etičnih odločitev glede na negotovost (oddelek 6.6.4). Končno, v poglavju 6.7 sem zaključil s tremi praktičnimi nasveti za delo na območju z neizpolnjenimi etičnimi merili.

Po obsegu, je v tem poglavju osredotočila na perspektivo posameznega raziskovalca, ki želi posplošimo znanja. Kot taka, da pušča ven pomembna vprašanja o izboljšanju sistema etični nadzor nad raziskavami; vprašanja o ureditvi zbiranja in uporabe podatkov s strani podjetij; in vprašanja o množični nadzor s strani vlad. Ta druga vprašanja so očitno zapleteno in težko, ampak to je moje upanje, da se bo nekaj idej raziskovalne etike v pomoč pri teh drugih kontekstih.