7.2.3 સંશોધન ડિઝાઇન એથિક્સ

એથિક્સ કેન્દ્રીય ચિંતાનો વિષય માટે એક પેરિફેરલ ચિંતા ખસેડવા અને તેથી સંશોધન વિષય બની જશે.

ડિજિટલ વય માં, નીતિશાસ્ત્ર કરતાં વધુ ખર્ચ કરશે સંશોધકો પર પ્રબળ અવરોધ બની જાય છે. તે છે, ભવિષ્યમાં, અમે ઓછા કરી શકાય છે શું અને શું થવું જોઈએ સાથે વધુ સાથે સંઘર્ષ કરશે. આવું થાય છે, હું અપેક્ષા છે કે નિયમો આધારિત સામાજિક વૈજ્ઞાનિકો અભિગમ અને માહિતી વૈજ્ઞાનિકો ઍડ-હૉક અભિગમ કંઈક તરફ બદલાય કરશે સિદ્ધાંતો આધારિત પ્રકરણ 6. વર્ણવેલ હું પણ અપેક્ષા છે કે એથિક્સ તરીકે વધુ જાણીતા સંશોધન બને સંપર્ક અવરોધ, તે સંશોધન પોતે એક વિષય બની જાય છે. ખૂબ જ રીતે સામાજિક સંશોધકો હવે નવી પદ્ધતિઓ છે કે જે સસ્તા અને વધુ ચોક્કસ અંદાજ સક્રિય વિકસાવવા માટે સમય અને ઊર્જા સમર્પિત, હું અપેક્ષા કે અમે પણ પદ્ધતિઓ છે કે જે વધુ નૈતિક જવાબદાર છે વિકસાવવા માટે કામ કરશે. આ ફેરફાર માત્ર કારણ કે સંશોધકો એક ઓવરને તરીકે નીતિશાસ્ત્ર વિશે કાળજી થાય છે, પરંતુ કારણ કે સંશોધકો સામાજિક સંશોધન કરવા માટે એક સાધન તરીકે નીતિશાસ્ત્ર વિશે કાળજી.

આ વલણ એક ઉદાહરણ વિભેદક ગોપનીયતા પર સંશોધન છે (Dwork 2008) . કલ્પના કરો કે, ઉદાહરણ તરીકે, એક હોસ્પિટલ વિગતવાર છે આરોગ્ય રેકોર્ડ અને સંશોધકો કે માહિતી પેટર્ન સમજવા માંગો છો. Differentially ખાનગી ગાણિતીક નિયમો એકંદર પેટર્ન વિશે જાણવા માટે આરોગ્ય રેકોર્ડ પ્રશ્ન લોકો સક્રિય છે, જ્યારે કોઇ ચોક્કસ વ્યક્તિના લક્ષણો વિશે કંઈપણ શીખવા જોખમ ઘટાડીને (દા.ત., જે લોકો ધૂમ્રપાન વધુ કેન્સર હોવાની શક્યતા છે). ગોપનીયતા સાચવીને ગાણિતીક નિયમો આ પ્રકારની વિકસતી સંશોધન સક્રિય વિસ્તારમાં બની છે; જોવા Dwork and Roth (2014) પુસ્તકની લંબાઇનું સારવાર માટે. વિભેદક ગોપનીયતા સંશોધન સમુદાય એક નૈતિક પડકાર લેવા, તે એક સંશોધન પ્રોજેક્ટ માં દેવાનો છે, અને પછી તે પર પ્રગતિ કરી એક ઉદાહરણ છે. આ રીતનું મને લાગે છે કે અમે વધુને સામાજિક સંશોધન અન્ય વિસ્તારોમાં જોવા મળશે છે.

સંશોધકો શક્તિ તરીકે, ઘણીવાર કંપનીઓ અને સરકારો સાથે મળીને, વધારવા માટે ચાલુ રહે છે, તે જટિલ નૈતિક મુદ્દાઓ ટાળવા માટે વધુને વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે. તે મારા અનુભવ રહ્યો છે કે, ઘણાં સામાજિક વિજ્ઞાનીઓ અને માહિતી વૈજ્ઞાનિકો આ નૈતિક મુદ્દાઓ જુઓ તરીકે સ્વેમ્પ ટાળી શકાય. પરંતુ, મને લાગે છે કે પરિહાર એક વ્યૂહરચના તરીકે વધુને વધુ અસમર્થનીય બની જાય છે. અમે એક સમુદાય તરીકે, માત્ર આ સમસ્યા સંબોધવા કરી શકો છો જો આપણે આવો અને તેમને સર્જનાત્મકતા અને પ્રયત્ન છે કે અમે અન્ય સંશોધન સમસ્યાઓ લાગુ હલ.