6.7.3 คิดของจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่ได้โดยสิ้นเชิง

การอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมของการวิจัยทางสังคมในยุคดิจิตอลมักจะเกิดขึ้นในแง่ไบนารี; ตัวอย่างเช่นการติดเชื้อทางอารมณ์ได้ทั้งจริยธรรมหรือมันไม่ได้มีจริยธรรม ความคิดนี้ไบนารี polarizes อภิปรายเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่จะพัฒนาบรรทัดฐานร่วมกันส่งเสริมความเกียจคร้านปัญญาและให้อภัยนักวิจัยการวิจัยซึ่งมีข้อความระบุว่า "จริยธรรม" จากความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะทำหน้าที่มากขึ้นอย่างมีจริยธรรม การสนทนามีประสิทธิผลมากที่สุดที่ผมเคยเห็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยนอกเหนือไปจากความคิดไบนารีนี้เพื่อความคิดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

ปัญหาในทางปฏิบัติที่สำคัญที่มีแนวความคิดแบบไบนารีของจริยธรรมการวิจัยก็คือว่ามัน polarizes อภิปราย โทร Contagion อารมณ์หรือรส, สัมพันธ์, และเวลาก้อนผิดจรรยาบรรณการศึกษาเหล่านี้ร่วมกับการสังหารโหดจริงในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ ย้ายออกไปจากความคิดไบนารีและภาษาขั้วไม่ได้เป็นโทรสำหรับเราที่จะใช้ภาษางงเพื่อซ่อนพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ แต่ความคิดอย่างต่อเนื่องของจริยธรรมจะผมคิดว่าจะนำไปสู่​​ภาษาระมัดระวังมากขึ้นและแม่นยำ นอกจากนี้ความคิดอย่างต่อเนื่องของจริยธรรมการวิจัยชี้แจงว่านักวิจัยทุกคนแม้กระทั่งคนที่กำลังทำผลงานที่ได้รับการพิจารณาแล้ว "จริยธรรม" -should มุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลแม้จริยธรรมที่ดีกว่าในการทำงานของพวกเขา

ประโยชน์สุดท้ายของการย้ายไปสู่​​การคิดอย่างต่อเนื่องก็คือว่ามันเอื้อให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาซึ่งมีความเหมาะสมในการเผชิญกับความท้าทายทางจริยธรรมที่ยากลำบาก คำถามของจริยธรรมการวิจัยในยุคดิจิตอลเป็นเรื่องยากและไม่มีคนเพียงคนเดียวที่ควรจะเป็นเพื่อให้มั่นใจในความสามารถของเธอเองที่จะวินิจฉัยหลักสูตรที่ถูกต้องของการดำเนินการ