7.2.1 การผสมของ Readymades และ Custommades

ทั้งกลยุทธ์สำเร็จรูปบริสุทธิ์มิได้กลยุทธ์ CustomMade บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ใช้ความสามารถของยุคดิจิตอล ในอนาคตเรากำลังจะสร้างลูกผสม

ในเบื้องต้นผมเปรียบเทียบรูปแบบสำเร็จรูปของ Marcel Duchamp กับรูปแบบของ CustomMade Michelangelo คมชัดนี้ยังจับความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับ Readymades และนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่มีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับ Custommades ในอนาคต แต่ผมคาดหวังว่าเราจะได้เห็นลูกผสมมากขึ้นเพราะแต่ละแนวทางบริสุทธิ์เหล่านี้จะถูก จำกัด นักวิจัยที่ต้องการใช้ Readymades จะต่อสู้เพราะมี Readymades สวยงามไม่มากในโลก ดังนั้นนักวิจัยผสานกับรูปแบบที่บริสุทธิ์นี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเสียสละคุณภาพโดยใช้ Readymades น่าเกลียดหรือพวกเขาจะใช้จ่ายจำนวนมากเวลามองหาปัสสาวะสมบูรณ์แบบ นักวิจัยที่ต้องการใช้ Custommades บนมืออื่น ๆ ที่จะเสียสละขนาด วิธีไฮบริด แต่สามารถรวมขนาดที่มาพร้อมกับ Readymades กับพอดีคับระหว่างคำถามและข้อมูลที่มาจาก Custommades

เราเห็นตัวอย่างของลูกผสมเหล่านี้ในแต่ละบทที่สี่เชิงประจักษ์ ในบทที่ 2 เราเห็นวิธีการที่ Google แนวโน้มไข้หวัดใหญ่รวมตลอดเวลาในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (คำค้นหา) มีระบบการวัดแบบดั้งเดิมน่าจะเป็นตาม (cdc ที่ระบบการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่) การผลิตประมาณการได้เร็วขึ้น (Ginsberg et al. 2009) ในบทที่ 3 เราเห็นว่าสตีเฟ่นและ Ansolabehere ตัน Hersh (2012) รวมข้อมูลจากการสำรวจที่กำหนดเองทำกับข้อมูลสำเร็จรูปของรัฐบาลในการบริหารเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของคนที่ลงคะแนนจริง ในบทที่ 4 เราเห็นว่าการทดลอง Opower ที่รวมโครงสร้างพื้นฐานการวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมทำด้วยการบำบัดที่กำหนดเองทำเพื่อศึกษาผลของบรรทัดฐานของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมในระดับมาก (Allcott 2015) สุดท้ายในบทที่ 5 ผมบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการเคนเน็ ธ เบอนัวต์และเพื่อนร่วมงาน (2015) นำมาใช้เป็นกระบวนการที่ฝูงชนที่เข้ารหัสที่กำหนดเองทำชุดสำเร็จรูปของแถลงการณ์ที่สร้างขึ้นโดยพรรคการเมืองเพื่อสร้างข้อมูลว่านักวิจัยสามารถใช้ในการศึกษา การเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงของการอภิปรายนโยบาย

สี่เหล่านี้ตัวอย่างทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตจะได้รับการเสริมสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะไม่เก็บสำหรับการวิจัยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้พวกเขามากขึ้นเหมาะสำหรับการวิจัย (Groves 2011) ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วย CustomMade หรือสำเร็จรูปสไตล์ไฮบริดนี้ถือเป็นสัญญาที่ดีสำหรับปัญหาการวิจัยจำนวนมาก