5.2.3 ઉપસંહાર

માનવ ગણતરી તમે એક હજાર સંશોધન મદદનીશો છે માટે સક્રિય કરે છે.

માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ ઘણા બધા બિન-નિષ્ણાતોની કામ સરળ કાર્ય મોટા પાયે સમસ્યાઓ કે જે સરળતાથી કમ્પ્યુટર્સ દ્વારા નથી હલ કરવામાં આવે છે ઉકેલવા માટે ભેગા કરો. તેઓ ઉપયોગ સ્પ્લિટ અરજી-ભેગા સરળ માઇક્રો ક્રિયાઓ કે વિશિષ્ટ કુશળતા વગર લોકો દ્વારા ઉકેલી શકાય છે ઘણાં એક મોટી સમસ્યા તોડી વ્યૂહરચના. બીજી પેઢીની માનવ ગણતરી સિસ્ટમો પણ માનવ પ્રયાસ એમ્પ્લીફાય કરવા માટે મશીન લર્નિંગ ઉપયોગ કરે છે.

સામાજિક સંશોધન, માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ મોટા ભાગની પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં સંશોધકો વર્ગીકૃત કરવા માંગો છો, કોડ, અથવા લેબલ છબીઓ, વિડિઓ, અથવા પાઠો ઉપયોગ કરી શકે તેવી શક્યતા છે. આ વર્ગીકરણ અંત નથી; તેઓ સંશોધન માટે કાચી સામગ્રી છે. ઉદાહરણ તરીકે, રાજકીય ઢંઢેરાઓ ભીડ-કોડિંગ સ્થળાંતર તરફ ધ્યાન ગતિશીલતા વિશે સિદ્ધાંતો ચકાસવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય.

ક્રમમાં વધુ તમારા અંતર્જ્ઞાન બિલ્ડ કરવા માટે, કોષ્ટક 5.1 કેવી રીતે માનવ ગણતરી સામાજિક સંશોધન કરવામાં આવે છે વધારાની ઉદાહરણો પૂરી પાડે છે. આ ટેબલ બતાવે છે કે, ગેલેક્સી ઝૂ જેમ નહિં પણ, ઘણા અન્ય માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ સૂક્ષ્મ કાર્ય શ્રમ બજારમાં (દા.ત., એમેઝોન યાંત્રિક ટર્ક) ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે હું તમારા પોતાના માસ સહયોગ પ્રોજેક્ટ બનાવવા વિશે સલાહ પૂરી પાડે છે હું સહભાગી પ્રેરણા આ મુદ્દાને પરત મળશે.

કોષ્ટક 5.1: સામાજિક સંશોધન માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ ઉદાહરણો છે.
સારાંશ ડેટા સહભાગીઓ સાઇટેશન
પાર્ટી ઘોષણાપત્ર કોડિંગ લખાણ માઇક્રો કાર્ય શ્રમ બજારમાં Benoit et al. (2015)
200 અમેરિકી શહેરોમાં ફાળવી વિરોધ પર સમાચાર લેખો ઇવેન્ટ માહિતી બહાર કાઢવા લખાણ માઇક્રો કાર્ય શ્રમ બજારમાં Adams (2014)
અખબાર લેખો વર્ગીકરણ લખાણ માઇક્રો કાર્ય શ્રમ બજારમાં Budak, Goel, and Rao (2016)
વિશ્વ યુદ્ધ 1 સૈનિકો ડાયરી થી ઇવેન્ટ માહિતી બહાર કાઢીને લખાણ સ્વયંસેવકો Grayson (2016)
નકશા ફેરફારો શોધી છબીઓ માઇક્રો કાર્ય શ્રમ બજારમાં Soeller et al. (2016)

છેલ્લે, આ વિભાગ બતાવો ઉદાહરણો માનવ ગણતરી વિજ્ઞાન પર democratizing અસર કરી શકે છે. યાદ, કે Schawinski અને લિન્ટોટ્ટ સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ હતા ત્યારે તેઓ ગેલેક્સી ઝૂ શરૂ કર્યું. ડિજિટલ ઉંમર પહેલાં, એક પ્રોજેક્ટ વર્ગીકરણ માટે એક મિલિયન ગેલેક્સી વર્ગીકરણ ખૂબ જ સમય અને પૈસા છે કે તે માત્ર વ્યવહારુ આવી હશે સારી ચાલતી અને દર્દી પ્રોફેસરો માટે જરૂરી હશે. તે લાંબા સમય સુધી સાચું છે. માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ ઘણા બધા બિન-નિષ્ણાતોની કામ સરળ કાર્ય મોટા પાયે સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે ભેગા કરો. આગળ, હું તમને બતાવીશ કે સમૂહ સહયોગ પણ કુશળતાની જરૂર પડે સમસ્યાઓ, કુશળતા પણ સંશોધક પોતાને ન હોય શકે છે કે લાગુ કરી શકાય છે.