6.2.2 સ્વાદ, સંબંધો, અને સમય

સંશોધકોએ Facebook માંથી વિદ્યાર્થી ડેટા ઝપાઝપી, યુનિવર્સિટી રેકોર્ડ સાથે ભળી, આ સંશોધન માટે ડેટા મર્જ ઉપયોગ થાય છે, અને પછી અન્ય સંશોધકો સાથે શેર કર્યું છે.

2006 માં શરૂ કરીને, દર વર્ષે પ્રોફેસરો અને સંશોધન મદદનીશો એક ટીમ મિત્રતા અને સાંસ્કૃતિક સ્વાદ પર Facebook માંથી આ સમાંતર માહિતી "ઉત્તરપૂર્વીય અમેરિકી વિવિધ ખાનગી કોલેજ" 2009 ના વર્ગ તમામ સભ્યો ફેસબુક રૂપરેખાઓ ઝપાઝપી માહિતી સાથે મર્જ કરવામાં આવી હતી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ 'રહેણાંક ડોર્મસ અને શૈક્ષણિક વિષય વિશે હતી. આ માહિતી સંશોધકો માટે મૂલ્યવાન સાધન રજૂ ભળી છે, અને તે કેવી રીતે સામાજિક નેટવર્ક્સ ફોર્મ જેમ કે વિષયો વિશે નવું જ્ઞાન બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો (Wimmer and Lewis 2010) અને કેવી રીતે સામાજિક નેટવર્ક્સ અને વર્તન સહ યથાર્થ (Lewis, Gonzalez, and Kaufman 2012) . પોતાના કામ, સ્વાદ, સંબંધો, અને સંશોધન ટીમ માટે માહિતી ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત ડેટા અન્ય સંશોધકો માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં, વિદ્યાર્થીઓ ગોપનીયતા અને નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન ઇચ્છા સાથે વાક્ય માં રક્ષણ કરવા માટે અમુક પગલાંઓ લીધા પછી ( જે અભ્યાસ) ભંડોળ પૂરું પાડવામાં (Lewis et al. 2008) .

કમનસીબે, માત્ર દિવસ પછી માહિતી કરવામાં આવ્યા હતા ઉપલબ્ધ છે, અન્ય સંશોધકો અનુમાન છે કે પ્રશ્નમાં શાળા હાર્વર્ડ કોલેજ હતી (Zimmer 2010) . સ્વાદ, સંબંધો, અને સમય સંશોધકો "નૈતિક સંશોધન ધોરણો પાલન નિષ્ફળતા" આરોપ હતો (Zimmer 2010) ભાગ છે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ જાણકાર સંમતિ નથી આપી હતી (તમામ કાર્યવાહી સમીક્ષા અને હાર્વર્ડના IRB અને ફેસબુક દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી). વિદ્વાનો તરફથી ટીકા કરવા ઉપરાંત, અખબાર લેખો જેમ કે "વિદ્યાર્થી 'ગોપનીયતા ભંગ હાર્વર્ડ સંશોધકો આરોપ" તરીકે હેડલાઇન્સ સાથે દેખાયા (Parry 2011) . આખરે, dataset ઇન્ટરનેટ પરથી દૂર કરવામાં આવી હતી, અને હવે તે અન્ય સંશોધકો દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.