Կոդ

Մենք դարձնելով կոդը, որը ստեղծել այս կայքը հասանելի է բաց աղբյուր, քանի որ բաց վերանայման Toolkit .

Այս նախագիծը հիմնվում է շատ մեծ բաց կոդով ծրագրային ապահովման. Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ստեղծագործողներին ու ներդրում է հետեւյալ ծրագրերը.