5.5.5 നൈതിക Be

ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളും സന്മാർഗ്ഗികത കൈവരിക്കാനുള്ള ഉദ്ബോധനമാണ്. 6-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ചർച്ചചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ബഹുജന സഹകരണ പദ്ധതികളിൽ ചില പ്രത്യേക ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, കൂടാതെ സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന് അത്രയധികം പുതിയ സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം പൂർണ്ണമായി ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല.

എല്ലാ ബഹുജന സഹകരണ പദ്ധതികളിലും, നഷ്ടപരിഹാരവും ക്രെഡിറ്റും നൽകുന്നത് സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില ആളുകൾ നെറ്റ്ഫിക്സ് പ്രൈസ് വർഷങ്ങളായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒടുവിൽ യാതൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതുക. അതുപോലെ, മൈക്രോതാസ്ക്ക് തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ അനീതിയാണെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു പുറമെ, ക്രെഡിറ്റിന് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബഹുജന സഹകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അന്തിമ ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനാണോ? വിവിധ പദ്ധതികൾ വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചില പദ്ധതികൾ ബഹുജന സഹകരണത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും രചനാവകാശം നൽകുന്നു; ഉദാഹരണമായി, ആദ്യ ഫോൾഡിറ്റ് പേപ്പറിന്റെ അന്തിമ രചയിതാവ് "ഫോൾഡിറ്റ് കളിക്കാർ" (Cooper et al. 2010) . പദ്ധതികളിൽ ഗാലക്സി സൂ കുടുംബത്തിൽ, വളരെ സജീവവും പ്രധാന സംഭാവനക്കാരും ചിലപ്പോൾ പേപ്പറുകളിലെ രചയിതാക്കളെന്ന നിലയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ട് റേഡിയോ ഗാലക്സി മൃഗശാലയിലെ ഇവാൻ റ്റെന്റേവ്വ്വ്, ടിം മോർണി എന്നിവരാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിലെ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . ചിലപ്പോൾ പദ്ധതികൾ സഹ-കർത്തവ്യം കൂടാതെ സംഭാവനകളെ മാത്രം സമ്മതിക്കുന്നു. കൌതുകൈററി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേസ് മുതൽ കേസ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടും.

തുറന്ന കോളുകളും വിതരണം ചെയ്ത ഡാറ്റ ശേഖരണവും സമ്മതവും സ്വകാര്യതയും സംബന്ധിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നെറ്റ്ഫിക്സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിനിമ റേറ്റിംഗുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി റിലീസ് ചെയ്തു. സിനിമാ റേറ്റിംഗുകൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയി തോന്നാമെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ മുൻഗണനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താം, ഉപഭോക്താക്കൾ പരസ്യമാക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. നെറ്റ്ഫിക്സ് ഈ വിവരങ്ങൾ അനോണിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് റേറ്റിങ്ങുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡാറ്റ പുറത്തിറക്കിയ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം അത് അരവിന്ദ് നാരായണൻ, വിറ്റാലി ഷമാറ്റിക്കോവ് (2008) എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു (അദ്ധ്യായം 6 കാണുക). കൂടാതെ, വിതരണം ചെയ്ത ഡാറ്റ ശേഖരത്തിൽ, ഗവേഷകർക്ക് അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം. ഉദാഹരണമായി, മാലാവി ജേർണലുകൾ പ്രോജക്ടുകളിൽ, ഒരു തന്ത്രപ്രധാന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ (എയ്ഡ്സ്) പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ട്രാൻസ്ക്രൈസ് ചെയ്തു. ഈ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ ഘട്ടത്തിൽ അവയെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ "പുരുഷാരം" ജനങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക.