ആമുഖം

ഈ പുസ്തകം 2005 ൽ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു അടിത്തറയിൽ ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഞാനൊരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ എന്റെ പരീക്ഷണം തീർത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷണം നടത്തി. ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രബന്ധത്തിൽ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ പോകുന്നു. ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിയത് അതാണ്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ, ഞാൻ എന്റെ ബൗണ്ടെൻറ് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു, ബ്രസീലിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ലളിതമായ അനുഭവം എനിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത്, പരമ്പരാഗത ലാബിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും, മേൽനോട്ടം നടത്താനും, പണം നൽകാനും എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു; ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 10 പേരെ പണിയാമെങ്കിൽ അത് നല്ല പുരോഗതിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എന്റെ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ 100 പേർ പങ്കെടുത്തു. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മാറ്റങ്ങൾ-അനലോഗ് പ്രായം മുതൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രായം വരെ-പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ രീതികളിൽ സോഷ്യൽ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും അപഗ്രഥിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ്. ഈ പുതിയ രീതികളിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനാണ് ഈ പുസ്തകം.

കൂടുതൽ വിവരസാങ്കേതിക ശാസ്ത്രവും, കൂടുതൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും, ഈ രണ്ടു മേഖലകളിൽ ഹൈബ്രിഡിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഈ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം ആരാണെന്നറിയാമോ, അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫസർമാർക്കും വേണ്ടിയല്ല എന്ന് പറയാതെ വരണം. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ (പ്രിൻസ്ടൺ) പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ (യുഎസ് സെൻസസ് ബ്യൂറോയിൽ), മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ റിസേർച്ച് എന്നിവയിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ റിസർച്ചിൽ ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സർവ്വകലാശാലകൾ. സാമൂഹ്യ ഗവേഷണമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലിചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ടോൺ മറ്റ് നിരവധി അക്കാഡമിക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം 2007 മുതൽ സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിലെ പ്രിൻസെറ്റനിൽ ഞാൻ പഠിച്ച കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സോഷ്യൽ സയൻസറിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ സെമിനാറിൽ നിന്നും ആ സെമിനാറിൽ നിന്നും ഊർജ്ജവും ആവേശവും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഈ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് സവിശേഷതകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: ഇത് സഹായകരമാണ്, ഭാവിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

സഹായകമായത് : നിങ്ങൾക്കുവേണ്ട സഹായകമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഞാൻ തുറന്നതും അനൗപചാരികവുമായ മാതൃകയിലാണ് എഴുതുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിധമാണ്. കൂടാതെ, എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി അനൗപചാരികമായും അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളോടും പറയുകയാണ്. കൂടാതെ, ഓരോ അധ്യായത്തിൻറെയും അവസാനം, "അടുത്തത് വായിക്കേണ്ടത്" എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായതും സാങ്കേതികവുമായ വായനകളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒടുവിൽ, ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഗവേഷണം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഫ്യൂച്ചർ-ഓറിയന്റഡ്: ഈ പുസ്തകം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹിക ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 2004-ൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി. അന്നുമുതൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. മാറ്റം മുഖത്ത് പ്രസക്തമായ തന്ത്രമാണ് അമൂർത്തീകരണം . ഉദാഹരണമായി, ഇത് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന Twitter API എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആയിരിക്കില്ല; പകരം, വലിയ ഡാറ്റാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ (അധ്യായം 2). ആമസോൺ മെക്കാനിക്കൽ ടർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആയിരിക്കില്ല. പകരം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (അധ്യായം 4) അനുസരിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു. അമൂർത്തമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, ഇത് സമയബന്ധിതമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാലഹരണപ്പെടാവുന്ന പുസ്തകമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം : ഈ പുസ്തകം വഹിക്കുന്ന രണ്ടു സമുദായങ്ങളും - സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിവര ശാസ്ത്രജ്ഞരും - വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പശ്ചാത്തലവും താൽപ്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്ര-വ്യത്യാസ വിവർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ, ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ശൈലികളാണെന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പൊതുവേ ആവേശഭരിതരാകുന്നു; അവർ ഗ്ലാസ് പകുതി നിറഞ്ഞ പോലെ കാണും. അതേസമയം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പൊതുവിൽ കൂടുതൽ നിർണായകമാണ്. അവർ ഗ്ലാസ് പകുതി ശൂന്യമായി കാണും. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കെന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ, ഉദാഹരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു-ഞാൻ ഗവേഷണം തികഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ ചെയ്യും - ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലതും ശുഭാപ്തികരവുമായ ഒരു വിധത്തിലാണ്. നിർണ്ണായകനാണെന്നതിന് ഞാൻ നിർണ്ണായകമൊന്നുമല്ല, മെച്ചപ്പെട്ട ഗവേഷണം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ ആദ്യകാല ദിനങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ, ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവ എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായാണ്, ആമുഖത്തിൽ. ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന്, ഞാൻ രണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കണ്ടു. ഒന്നാമതായി, കൂടുതൽ ഡാറ്റ സ്വയമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന് അത് എന്റെ അനുഭവമായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന്, കൂടുതൽ ഡാറ്റയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മികച്ച ഡാറ്റ കൂടുതൽ സഹായകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് സാമാന്യബുദ്ധിയോടെ ചുറ്റിയുള്ള ഫാൻസി സംവാദം എന്ന ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായും, ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായും ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ദീർഘനേരം മാനുഷിക പെരുമാറ്റം മനസിലാക്കാൻ സ്മാർട്ട് ആളുകൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ജ്ഞാനത്തെ അവഗണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായ വിധത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനം നിങ്ങളിൽ ചിലത് നൽകുമെന്ന് ആണ് എന്റെ പ്രത്യാശ.

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന്, ഞാൻ രണ്ടു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കണ്ടു. ആദ്യം, ചില ആളുകൾ മോശം പേപ്പറുകൾ കാരണം ഡിജിറ്റൽ പ്രായം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ ഗവേഷണ ആശയം എഴുതി എഴുതി. നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമോ തെറ്റോ (അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും) ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വായിച്ചിരിക്കാം. എനിക്കും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡിജിറ്റൽ പ്രായം സാമൂഹ്യ ഗവേഷണം മോശമാണെന്നതിന് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഒരു ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ന്യായമായ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതികളിൽ സർവേ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പത്രികകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സർവേകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഗവേഷണവും എഴുതി ചെയ്യരുത്. സർവേ ഡാറ്റയിൽ മികച്ച ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നതിനാൽ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുമായി മികച്ച ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം.

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽനിന്ന് ഞാൻ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ പൊതു തെറ്റിദ്ധാരണ ഭാവിയിൽ ഇന്നത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണം ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു-ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഗവേഷണം-ഞങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതു പ്രധാനമാണ്: "ഈ ഗവേഷണരീതി ഇപ്പോൾ എത്ര നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു?", " ഭാവിയിൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമോ? "ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകാൻ ഗവേഷകർ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണം ഇതുവരെ വിപുലമായ, മാതൃകാ വ്യതിയാനമായ ബൗദ്ധിക സംഭാവനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ പ്രായപരിധി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ നിരക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം വേഗത്തിലാണ്. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് - നിലവിലുള്ള നിലവാരത്തേക്കാളേറെയാണ്- ഡിജിറ്റൽ-വയസ്സ് ഗവേഷണം എനിക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഈ അവസാന ഖണ്ഡിക ഭാവിയിൽ ചില നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ധനം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ നിങ്ങളെ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടെക്ക് കമ്പനിയിൽ സ്വന്തമായി ഓഹരികൾ ഇല്ല (എന്നിരുന്നാലും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക്ക്). അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഉടനീളം എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു വിശ്വസനീയ കഥകനെന്ന നിലയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ്, സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ ആവേശകരമായ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില കെണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതും (വല്ലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെയും) .

സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നിവയുടെ വിഭജനത്തെ ചിലപ്പോൾ കംപ്യൂട്ടേഷണൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ചിലർ ഇത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു, എന്നാൽ ഇത് പരമ്പരാഗത അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാങ്കേതിക പുസ്തകമായിരിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രധാന വാചകത്തിൽ സമവാക്യങ്ങളില്ല. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്, വലിയ ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ, സർവേകൾ, പരീക്ഷണങ്ങൾ, ബഹുജന സഹകരണം, ധാർമ്മികത എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമഗ്ര വീക്ഷണം നൽകാൻ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഓരോന്നിനേയും കുറിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അസാധ്യമായി. പകരം, ഓരോ അധ്യായത്തിൻറെയും അവസാനം "അടുത്തത് വായിക്കാൻ" എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വസ്തുക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പുസ്തകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല; മറിച്ച്, സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു കോഴ്സിൽ ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതു പോലെ, 2007 മുതൽ പ്രിൻസ്റ്റണിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടേഷണൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള ബിരുദധാരിയായ സെമിനാറിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം ഉയർന്നുവന്നു. ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചു ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട്, അത് എന്റെ കോഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വളർന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും മറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഊഹിച്ചാലും അത് വിശദീകരിക്കാനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി.

കുറെ വർഷത്തേക്ക്, ഒരു പുസ്തകമില്ലാതെ എന്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ഞാൻ നൽകുകയാണ്. ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, ലേഖനങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സങ്കുചിത മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ ചിത്രം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലോ വിവരശേഖരണത്തിലോ മുൻഗണനകളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എഴുതുന്നതിനുള്ള എന്റെ ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.

സെമെസ്റ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ, ഈ വായനക്ക് വിവിധ വായനകൾ ചേർത്ത് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്തരം ഒരു കോഴ്സ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ആഴ്ചകൾ ചെലവഴിച്ചേക്കാം, പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വിശകലനത്തിലും പ്രീ-ചികിത്സയുടെ വിവരങ്ങൾ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വായനയോടെ നിങ്ങൾക്ക് 4-ാം അധ്യായം ജോടിയാക്കാം. കമ്പനികളിൽ വൻ തോതിലുള്ള എ / ബി പരിശോധനകൾ ഉയർത്തിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ; പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന, പ്രത്യേകിച്ച് സംവിധാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു; ആമസോൺ മെക്കാനിക്കൽ ടർക് പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ലേബർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക, ശാസ്ത്ര, നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. പ്രോഗ്രാമിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോഡിയാക്കാം. ഈ നിരവധി സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഉചിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബിരുദം, മാസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ പിഎച്ച്ഡി), അവരുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സെമസ്റ്റർ ദൈർഘ്യ കോഴ്സിൽ ആഴ്ചതോറുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിന്റേയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബിരുദം നൽകിയിരിക്കുന്ന പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്: എളുപ്പത്തിൽ ( എളുപ്പമാണ് ), മീഡിയം ( ഇടത്തരം ), ഹാർഡ് ( കഠിനമായി ), വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ( വളരെ കഠിനമാണ് ). അതുപോലെ, ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ ഞാൻ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: കണക്ക് ആവശ്യമാണ് ), കോഡിംഗ് ( കോഡിംഗ് ആവശ്യമാണ് ), കൂടാതെ ഡാറ്റാ ശേഖരം ( ഡാറ്റ ശേഖരണം ). അന്തിമമായി, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രിയങ്കരമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ലേബൽ ചെയ്തു എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ ). ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചിലത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

കോഴ്സുകളിൽ ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഓരോ അധ്യായത്തിനും ആവശ്യമായ സിലബസ്, സ്ലൈഡുകൾ, ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജോയിനങ്ങൾ, ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ഞാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്താൻ-അവർക്ക് http://www.bitbybitbook.com ൽ സംഭാവന നൽകാം.