1.1 ഒരു മഷി കറയും

2009-ലെ വേനൽക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റുവാണ്ടയിലുടനീളം വളഞ്ഞു. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും വ്യവസായ സഹകാരികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് കോളുകൾ കൂടാതെ, ആയിരത്തോളം റുവാണ്ടന്മാർക്ക് ജോഷ്വ ബ്ലൂംസ്റ്റോക്കിൻറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു. റുവാണ്ടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനദാതാക്കളായ 1.5 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ സർവ്വേ, ദാരിദ്ര്യവും പഠനവുമാണ് ഈ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഒരു സർവേയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലൂമെൻസ്റ്റോക്കും സഹപ്രവർത്തകരും അവരോട് ചോദിച്ചു, അവർക്ക് ഗവേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിച്ചു, തുടർന്ന് അവരുടെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്ര, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു.

പരമ്പരാഗത സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര സർവ്വെ പോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അടുത്തതായി വരുന്നത് പരമ്പരാഗതമല്ല-കുറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. സർവ്വേ ഡാറ്റയ്ക്ക് പുറമെ, 1.5 മില്യൺ ആളുകളുടെ ബ്ലൂംസ്റ്റോക്കും സഹപ്രവർത്തകരും മുഴുവൻ കോൾ റെക്കോർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് വിവര സ്രോതസ്സുകളും സംയോജിപ്പിച്ച്, തങ്ങളുടെ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് പ്രവചിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രം പഠന മാതൃകയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് സർവ്വെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്തതായി, 1.5 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം ഡാറ്റാബേസിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് അവർ ഈ മാതൃക ഉപയോഗിച്ചു. കോൾ റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ 1.5 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് - വിശാലമായ സമ്പത്തും, നിശ്ചിത സ്ഥലവും - റുവാണ്ടയിലെ സമ്പത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണത്തിന്റെ ഉന്നത-ഭൂപട ഭൂപടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച്, രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഭരണനിർവ്വഹണ യൂണിറ്റായ 2,148 കോശങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിശിഷ്ട സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിന് അസാധ്യമാണ്. കാരണം, റുവാണ്ടയിലെ ഇത്തരം ചെറിയ ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകൾക്കായി ആരും ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബ്ലൂമെൻസ്റ്റോക്കും സഹപ്രവർത്തകരും റുവാണ്ടയിലെ 30 ജില്ലകളിലെ തങ്ങളുടെ മതിപ്പു കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ മതിപ്പു കണക്കുകളും ഡെമോഗ്രാഫിക് ആന്റ് ഹെൽത്ത് സർവേയിൽ നിന്നും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നു, ഇത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ സർവ്വേകളുടെ സ്വർഗീയ നിലവാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടു സമീപനങ്ങളും ഈ കേസിൽ സമാനമായ കണക്കുകൾ ഉളവാക്കിയെങ്കിലും, ബ്ലൂസെൻസ്റ്റോക്കും സഹപ്രവർത്തകരും പരമ്പരാഗത ഡെമോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവേകളേക്കാൾ 50 മടങ്ങ് വേഗതയും 50 മടങ്ങ് ചെലവ് കുറഞ്ഞും ആയിരുന്നു. (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) വേഗത കുറഞ്ഞ ചെലവ് ഗവേഷകർ ഗവേഷകർ, സർക്കാരുകൾ, കമ്പനികൾ (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

Rorschach inkblot test പോലെയുള്ള ഒരു പഠനമാണിത്. ആളുകൾ അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പുതിയ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തണുത്ത പുതിയ യന്ത്രം പഠന പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നു. വളരെയധികം വ്യാപാരികൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഡാറ്റയിൽ വില തുറക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഒരു സമീപനം കാണുന്നു. അനവധി സ്വകാര്യത അഭിഭാഷകർ നാം നിരീക്ഷണസമയത്ത് ഒരു ഭീതി റിമെൻഡർ കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള നയ രൂപകർത്താക്കളും കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ, മാത്രമല്ല ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉള്ളതിനാൽ, സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവിയാക്കാൻ ഒരു ജാലകം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അത് കാണുന്നു.