5.6 Zaključak

Mass saradnja će omogućiti istraživačima da riješe naučnih problema koje je bilo nemoguće prije riješiti.

Digitalno doba omogućava masovno saradnju u naučna istraživanja. A ne samo saradnju sa malim brojem kolega ili asistenata, kao u prošlosti, sada možemo da sarađuju sa svima u svijetu sa internet vezu. Kao primjeri u ovom poglavlju pokazuju, ovi novi oblici masovne suradnje već su omogućili naučnicima da stvarni napredak o važnim problemima. Primjenjivost ove tehnike u društvenim naukama ostaje otvoreno pitanje, ali ja sam optimista.

Za potrebe društvenih istraživanja, mislim da je korisno podijeliti suradnji projekata mase u tri grupe:

  • U projektima ljudskih proračun, istraživači kombinirati napore mnogih ljudi koji rade na jednostavnim mikro-zadatke u cilju rješavanja problema koji su nemoguće veliki za jednu osobu.
  • U projektima otvorenog poziva, istraživači predstavljaju problem sa lako provjeriti rješenje, traže rješenja od mnogih ljudi, a zatim odabrati najbolji.
  • U distribuiranim projektima prikupljanja podataka, istraživači omogućiti učesnicima da doprinese novim mjerenja svijeta.

Uz unapređenje društvenih istraživanja, saradnja projekti mase imaju demokratizaciju potencijal. Ovi projekti proširiti i koji mogu organizirati projekte velikih razmjera i koji mogu doprinijeti da ih. Baš kao što je Wikipedia promijenio ono što smo mislili da je to moguće, budući masovna saradnja projekti će se promijeniti ono što mislimo da je moguće u naučna istraživanja.