7.3 Về đầu

Tương lai của nghiên cứu xã hội sẽ là một sự kết hợp của khoa học xã hội và khoa học dữ liệu.

Vào cuối của cuộc hành trình của chúng ta, chúng ta hãy quay trở lại nghiên cứu mô tả trên trang đầu tiên của cuốn sách này. Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro, và Robert On (2015) kết hợp dữ liệu cuộc gọi điện thoại chi tiết từ khoảng 1,5 triệu người với số liệu khảo sát từ khoảng 1.000 người để ước tính sự phân bố địa lý của sự giàu có ở Rwanda. ước tính của họ cũng tương tự như ước tính của dân số và Điều tra y tế, tiêu chuẩn vàng của các cuộc khảo sát ở các nước đang phát triển. Nhưng, phương pháp của họ là khoảng 10 lần nhanh hơn và rẻ hơn 50 lần. Các ước tính một cách đáng kể nhanh hơn và chi phí thấp hơn là không phải là một kết thúc trong chính mình, họ là những phương tiện để chấm dứt; họ tạo ra những khả năng mới cho các nhà nghiên cứu, chính phủ và các công ty.

Vào lúc bắt đầu của cuốn sách, tôi đã mô tả nghiên cứu này như một cửa sổ vào tương lai của nghiên cứu xã hội, và bây giờ tôi hy vọng bạn sẽ thấy lý do tại sao. Nghiên cứu này kết hợp những gì chúng tôi đã thực hiện với trong quá khứ với những gì chúng ta có thể làm gì trong hiện tại. Trong tương lai, khả năng của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng, và bằng cách kết hợp những ý tưởng từ khoa học và dữ liệu xã hội khoa học chúng ta có thể tận dụng lợi thế của những những cơ hội.