7.3 Powrót do początku

Przyszłość badań społecznych będzie połączeniem nauk społecznych i nauk danych.

Pod koniec naszej podróży, wróćmy do badania opisanego na pierwszej stronie tej książki. Joshua Blumenstock Gabriel Cadamuro i Robert On (2015) łączy się szczegółowe dane telefon od około 1,5 miliona osób z danych ankietowych z około 1000 ludzi, w celu oszacowania rozkładu geograficznego bogactwa w Rwandzie. Ich szacunki były zbliżone do szacunków demograficznych i Health Survey, złoty standard badań w krajach rozwijających się. Ale ich metoda była około 10 razy szybciej, a 50 razy tańsze. Te dużo szybsze i tańszych szacunki nie są celem samym w sobie, są środkiem do celu; tworzą nowe możliwości dla naukowców, rządów i firm.

Na początku książki, opisałem to badanie jako okno w przyszłość badań społecznych, a teraz mam nadzieję, że można zobaczyć, dlaczego. Badanie to łączy w sobie to, co zrobiliśmy w przeszłości z tym, co możemy zrobić w chwili obecnej. Idąc dalej, nasze możliwości będzie nadal wzrastać, a łącząc pomysły z nauk społecznych i nauk danych możemy skorzystać z tych opportunties.