5.6 સમાપન

માસ સહયોગ સંશોધકો વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ કે જે પહેલાં ઉકેલવા માટે અશક્ય હતા ઉકેલવા માટે સક્રિય કરશે.

ડિજિટલ વય વૈજ્ઞાનિક સંશોધનમાં સામૂહિક સહયોગને સક્ષમ કરે છે. ભૂતકાળની જેમ, થોડાક સહકાર્યકરો અથવા સંશોધન મદદનીશો સાથે સહયોગ કરવાને બદલે, હવે અમે વિશ્વની દરેક સાથે સહયોગ કરી શકીએ છીએ જેમની પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે. જેમ જેમ આ પ્રકરણમાંના ઉદાહરણો બતાવે છે, સામૂહિક સહયોગના આ નવા સ્વરૂપોએ પહેલાથી જ મહત્વપૂર્ણ સમસ્યાઓ પર વાસ્તવિક પ્રગતિને સક્ષમ કરી દીધી છે. કેટલાક સંશયવાદી સામાજિક સંશોધન માટે સામૂહિક સહયોગની પ્રયોજ્યતા પર શંકા કરી શકે છે, પણ હું આશાવાદી છું તદ્દન સરળ, વિશ્વમાં ઘણા લોકો છે અને જો અમારી પ્રતિભા અને ઊર્જાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, તો અમે આશ્ચર્યકારક વસ્તુઓ એકસાથે કરી શકીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેમની વર્તણૂક (અધ્યાય 2) જોવાથી, તેમને પ્રશ્નો પૂછીને (પ્રકરણ 3), અથવા પ્રયોગો (પ્રકરણ 4) માં નોંધણી કરીને લોકો પાસેથી શીખવા ઉપરાંત, અમે લોકોને તેમના સહયોગીઓને સંશોધન કરીને પણ શીખી શકીએ છીએ.

સામાજિક સંશોધનનાં હેતુઓ માટે, મને લાગે છે કે સામૂહિક સહકારના પ્રોજેક્ટને ત્રણ રફ જૂથોમાં વહેંચવામાં મદદરૂપ છે:

  • માનવ ગણતરી પ્રોજેક્ટ્સમાં, સંશોધકો એક વ્યક્તિ માટે અશક્ય રીતે મોટી સમસ્યાઓ છે તે ઉકેલવા માટે સરળ માઇક્રોટૉક્સ પર કામ કરતા ઘણા લોકોના પ્રયાસોને ભેગા કરે છે.
  • ઓપન કોલ પ્રોજેક્ટ્સમાં, સંશોધકો સરળ ઉકેલ સાથે સમસ્યા ઉભો કરે છે, ઘણાં લોકોને ઉકેલો ઉકેલો અને પછી શ્રેષ્ઠ પસંદ કરો.
  • વિતરણ ડેટા કલેક્શન પ્રોજેક્ટ્સમાં, સંશોધકો ભાગ લેનારાઓને વિશ્વનાં નવા માપનો યોગદાન આપવા માટે સક્રિય કરે છે.

સામાજિક સંશોધનને આગળ વધારવા ઉપરાંત, સામૂહિક સહકારના પ્રોજેક્ટ્સમાં ડેમોક્રેટીંગ સંભવિત પણ છે આ પ્રોજેક્ટ્સ એવા લોકોની શ્રેણીને વિસ્તૃત કરે છે જે મોટા પાયેના પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી શકે છે અને જે લોકો તેમને સહયોગ આપી શકે છે તે વિસ્તાર જેમ જેમ વિકિપીડિયાને અમે જે વિચારીએ તે શક્ય બન્યું છે, ભવિષ્યમાં સામૂહિક સહકારના પ્રોજેક્ટ્સમાં આપણે શું વિચારીશું તે વૈજ્ઞાનિક સંશોધનમાં શક્ય છે.