5.6 សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការសហការអភិបូជានឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបែបវិទ្យាសាស្រ្តដែលត្រូវបានគេមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីដោះស្រាយមុន។

យុគសម័យឌីជីថលជួយឱ្យមានការសហការយ៉ាងច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។ ជាជាងគ្រាន់តែសហការជាមួយមិត្តរួមការងារឬអ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតូចដូចកាលពីមុនយើងអាចសហការជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកដែលមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ ដូចដែលឧទាហរណ៍នៅក្នុងជំពូកនេះបានបង្ហាញទម្រង់ថ្មីនៃកិច្ចសហការដ៏ធំនេះបានជួយអោយមានវឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដលើបញ្ហាសំខាន់ៗ។ អ្នកសង្ស័យខ្លះអាចសង្ស័យលើលទ្ធភាពនៃការសហការយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយម។ ជាធម្មតាមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយបើយើងមានទេពកោសល្យនិងថាមពលយើងអាចធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា។ ម៉្យាងទៀតក្រៅពីការរៀនសូត្រពីមនុស្សដោយការសង្កេតមើលឥរិយាបថរបស់ពួកគេ (ជំពូកទី 2) ការសួរសំណួរឱ្យពួកគេ (ជំពូកទី 3) ឬការចុះឈ្មោះពួកគេនៅក្នុងការពិសោធន៍ (ជំពូកទី 4) យើងក៏អាចរៀនពីមនុស្សតាមរយៈការធ្វើឱ្យពួកគេស្រាវជ្រាវសហការ។

ចំពោះគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវសង្គមខ្ញុំគិតថាវាជាការមានប្រយោជន៍ក្នុងការបែងចែកគម្រោងសហការដ៏ធំជាបីក្រុមដ៏លំបាក:

  • នៅក្នុងគម្រោង គណនាមនុស្ស អ្នកស្រាវជ្រាវរួមបញ្ចូលគ្នានូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការលើមីក្រូស្កាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនអាចធំធាត់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់។
  • នៅក្នុងគម្រោង ការហៅបើកចំហ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបង្កបញ្ហាជាមួយដំណោះស្រាយងាយស្រួលពិនិត្យរកដំណោះស្រាយពីមនុស្សជាច្រើនហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកល្អបំផុត។
  • នៅក្នុងគម្រោង ប្រមូលទិន្នន័យចែកចាយ អ្នកស្រាវជ្រាវអាចឱ្យអ្នកចូលរួមវិភាគទានថ្មីនៃពិភពលោក។

បន្ថែមលើការពន្លឿនការស្រាវជ្រាវសង្គមគម្រោងកិច្ចសហការដ៏ធំមួយក៏មានសក្តានុពលប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ។ គម្រោងទាំងនេះពង្រីកវិសាលភាពនៃអ្នកដែលអាចរៀបចំគម្រោងខ្នាតធំនិងមនុស្សដែលអាចរួមចំណែកដល់ពួកគេ។ គ្រាន់តែវិគីភីឌាបានផ្លាស់ប្តូរនូវអ្វីដែលយើងគិតថាអាចធ្វើបាននោះគម្រោងសហការដ៏ធំនាពេលអនាគតនឹងផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។