6.7.1 IRB એક માળ, એક છત છે

ઘણા સંશોધકો IRB વિરોધાભાસી અભિપ્રાયો ધરાવે છે એવું લાગે છે. એક તરફ, તેઓ માને IRB એક bumbling અમલદારશાહી હોય છે. હજુ સુધી, તે જ સમયે, તેઓ પણ IRB નૈતિક નિર્ણયો અંતિમ લવાદ તરીકે ગણે છે. એટલે કે, તેઓ માને છે કે જો IRB તે મંજૂર છે, પછી તે બરાબર હોવું જ જોઈએ એવું લાગે છે. જો આપણે IRBs ખૂબ વાસ્તવિક મર્યાદાઓનો સ્વીકાર તેઓ હાલમાં અસ્તિત્વમાં અને તેમને ઘણા હોય છે (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -then અમે સંશોધકો વધારાના લેવા પડશે અમારા સંશોધન નીતિશાસ્ત્ર માટે જવાબદારી. IRB એક માળ એક છત છે, અને આ વિચાર બે મુખ્ય સૂચિતાર્થ ધરાવે છે.

પ્રથમ, IRB એક માળ અર્થ એ થાય કે જો તમે એક સંસ્થા કે જે IRB સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે પર કામ કરી રહ્યા છે, તો પછી તમે તે નિયમોનું પાલન કરીશું. આ સ્પષ્ટ જણાય છે, પરંતુ હું નોંધ કરી છે કે કેટલાક લોકો IRB ટાળવા માંગો છો લાગે છે. હકીકતમાં, જો તમે નૈતિક અસ્થિર વિસ્તારોમાં કામ કરી રહ્યા છે, IRB એક શક્તિશાળી સાથી બની શકે છે. તમે તેમના નિયમો અનુસરો, તો, તેઓ તમને પાછળ ઊભા કંઈક તમારા સંશોધન સાથે ખોટી જઈ જોઇએ (King and Sands 2015) . અને, જો તમે તેમના નિયમોને અનુસરતા નથી, તમે ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં તમારા પોતાના પર બહાર છે શોધી શકે છે.

બીજું, IRB નથી એક છત અર્થ એ થાય કે ફક્ત તમારા ફૉર્મ ભરવા અને પૂરતી નથી નિયમો અનુસરીને. ઘણા પરિસ્થિતિઓમાં તમે રિસર્ચર તરીકે એક કેવી રીતે નૈતિક કામ કરવા વિશે સૌથી જાણે છે. આખરે, તમે સંશોધક છે અને નૈતિક જવાબદારી તમારી સાથે રહે છે; તે કાગળ પર તમારા નામ છે.

એક રીતે ખાતરી કરો કે તમે એક માળ અને એક છત તરીકે IRB સારવાર તમારા કાગળો એક નૈતિક પરિશિષ્ટ સમાવેશ થાય છે. હકીકતમાં, તમે તમારા નૈતિક પરિશિષ્ટ ડ્રાફ્ટ કરી શકે તે પહેલાં તમારા અભ્યાસ પણ ક્રમમાં તમારા વિશે તમે કેવી રીતે તમારા સાથીઓની અને જાહેર જનતા માટે તમારા કામ સમજાવશે વિચાર કરવા માટે દબાણ કરવા માટે શરૂ થાય છે. તમે તમારી જાતને અસ્વસ્થતા શોધવા માટે જ્યારે તમારા પરિશિષ્ટ લખી, પછી તમારા અભ્યાસ યોગ્ય નૈતિક સંતુલન ન શકે. , તમે તમારા પોતાના કામ નિદાન મદદ તમારા નૈતિક પરિશિષ્ટો પ્રકાશિત મદદ કરશે સંશોધન સમુદાય નૈતિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા અને વાસ્તવિક પ્રયોગમૂલક સંશોધન ઉદાહરણો પર આધારિત યોગ્ય ધોરણો સ્થાપિત કરવા માટે વધુમાં. કોષ્ટક 6.3 હાજર પ્રયોગમૂલક સંશોધન પેપર્સ મને લાગે છે કે સંશોધન નીતિશાસ્ત્ર સારી ચર્ચાઓ છે. હું આ ચર્ચામાં લેખકો દ્વારા દરેક દાવા સાથે સહમત નથી, પરંતુ તેઓ અર્થમાં દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અખંડિતતા સાથે કામ સંશોધકો બધા ઉદાહરણો છે Carter (1996) : દરેક કેસ માં, સંશોધકોએ (1) નક્કી તેઓ લાગે છે કે શું અને શું ખોટું છે; (2) તેઓ શું નિર્ણય કર્યો છે, પણ વ્યક્તિગત ખર્ચ પર આધારિત કામ; અને (3) તેઓ જાહેરમાં કે તેઓ પરિસ્થિતિ તેમના નૈતિક વિશ્લેષણ પર આધારિત કામ કરવામાં આવે છે બતાવે છે.

કોષ્ટક 6.3: તેમના સંશોધન નીતિશાસ્ત્ર રસપ્રદ ચર્ચાઓ સાથે પેપર્સ.
અભ્યાસ મુદ્દો સંબોધવામાં
Rijt et al. (2014) સંમતિ વગર ક્ષેત્ર પ્રયોગો
સંદર્ભ નુકસાન ટાળવા
Paluck and Green (2009) વિકાસશીલ દેશમાં ક્ષેત્ર પ્રયોગો
સંવેદનશીલ વિષય પર સંશોધન
જટિલ સંમતિ મુદ્દાઓ
શક્ય નુકસાન ઉપાય
Burnett and Feamster (2015) સંમતિ વગર સંશોધન
જોખમ અને લાભ સંતુલિત જ્યારે જોખમો માત્રા નક્કી કરવી મુશ્કેલ છે
Chaabane et al. (2014) સંશોધન સામાજિક અસરો
લીક માહિતી ફાઈલો મદદથી
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) સંમતિ વગર ક્ષેત્ર પ્રયોગો
Soeller et al. (2016) સેવા ઉલ્લંઘન શરતો